Jaunumi

8. martā Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā uzstājas ikgadējā Eiropas konkurenci uzaugošo iestāžu vadītāju sanāksmē.

Tradicionālā Eiropas konkurences iestāžu vadītāju tikšanās šogad norit trīs daļās, kas veltītas tirgus dalībnieku īstenotajām atlaižu sistēmām, dominējošajam stāvoklim farmācijas tirgos, kā arī digitālās ekonomikas jautājumiem kontekstā ar konkurences tiesību piemērošanu. Pirmā paneļa laikā Konkurences padomes priekšsēdētāja S. Ābrama ar pārējiem dalībniekiem diskutēja par konkurences iestāžu turpmāko iespējamo praksi, izmeklējot konkurenci ierobežojošus lojalitātes atlaižu piemērošanas pārkāpumus, kas ir īpaši aktuāls jautājums pēc Eiropas Savienības Tiesas pieņemtā lēmuma par tehnoloģiju uzņēmuma Intel darbībās konstatētajiem dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpumiem.  

Savukārt 9. martā Kopenhāgenā priekšsēdētāja S. Ābrama piedalās Dānijas konkurences un patērētāju iestādes rīkotajā konferencē, kas veltīta konkurences tiesību piemērošanas izaicinājumiem.