Jaunumi

Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama no 6. līdz 7. septembrim uzstāsies 45. Starptautiskajā pretmonopola tiesību un politikas konferencē (45th Annual Conference on International Antitrust Law and Policy) Ņujorkā, kas ieguvusi plašu atpazīstamību kā viens no nozīmīgākajiem konkurences tiesību pasākumiem nozarē. 

Fordhamas konkurences tiesību institūta (Fordham Competition Law Institute) rīkotajā konferencē KP priekšsēdētāja uzrunās konferences dalībniekus par konkurences aspektiem saistībā ar tīkla efekta izplatību jeb saistītu uzņēmumu darbošanos kopīgā tīklojumā un tehnoloģisko inovāciju attīstību modernajās ekonomikās.

Šogad konferences paneļdiskusijas veltītas pretmonopola politikai un populismam, apvienošanās uzraudzībai visā pasaulē, jauniem izaicinājumiem konkurences tiesību un veselības aprūpes jautājumos, kā arī vertikālo vienošanos konkurences ierobežojumiem un multi-jurisdikcionālu risku un jautājumu pārvaldībai.

Konferencē piedalīsies konkurences iestāžu vadītāji un augstākās amatpersonas, pārstāvji no juridiskajām firmām, akadēmiķi un konkurences tiesību studenti no visas pasaules.