Jaunumi

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama iekļauta starptautiskā izdevuma Global Competition Review (GCR) veidotajā sarakstā Women in Antitrust 2016, tādējādi ierindojoties starp ievērojamākajām pasaules sievietēm, kas darbojas konkurences tiesību aizsardzības un piemērošanas jomā.

GCR piektajā Women in Antitrust 2016 izdevumā iekļautas 150 sievietes pasaulē, kuru darbs saistīts ar konkurences tiesībām un kas “devušas ievērojamu ieguldījumu vienmēr mainīgajā, aizvien vairāk globalizētajā konkurences ainavā”. 26 no tām ir no konkurences uzraudzības iestādēm, pārējās pārstāv akadēmisko vidi, ekonomikas nozari, advokātu birojus, tiesas u.tml.

S. Ābrama intervijā Women in Antitrust 2016 norāda: “Es strādāju iestādē, kurā vairāk nekā 70 % darbinieku ir sievietes. Šī augstā nominācija ir atzinība ne tikai man, bet arī manām kolēģēm Konkurences padomē, tādējādi apliecinot mūsu kopīgā snieguma nozīmīgumu.”

GCR izdevumā Women in Antitrust 2016 iekļauto konkurences jomas pārstāvju profilos apkopota informācija par katru nominanti un viņas aizraušanos gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē.