Jaunumi

No šī gada 8. līdz 10. jūlijam Ženēvā norisinājās UNCTAD (ANO Tirdzniecības un attīstības konference) starpvaldību konkurences tiesību un politikas ekspertu darba grupas 13.sesija. Pirmo reizi šajā pasākumā bija aicināta piedalīties arī Latvijas Konkurences padome.

Viens no aplūkotajiem tematiem apaļā galda diskusijas ietvaros šogad bija „Prioritāšu noteikšana un resursu izmantošana kā līdzeklis iestādes darbības efektivizēšanai”. Diskusijā piedalījās ASV, Čīles, Indonēzijas, Latvijas, Maltas, kā arī OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) pārstāvji. Valstis dalījās ar pieredzi resursu efektīvā izmantošanā, veicot lietu izmeklēšanu, plānojot iestādes darbību un pildot citus iestādes kompetencē esošos uzdevumus.

Latvijas Konkurences padomes izpilddirektors Jānis Račko prezentēja Latvijas pieredzi darbības prioritāšu noteikšanā un iespējami efektīvā budžeta līdzekļu izmantošanā, kā arī uzsvēra institūcijas institucionālās neatkarības (autonomijas) nozīmi, lai nodrošinātu efektīvāku stratēģisko plānošanu, veicot konkurences uzraudzību tirgū gan attiecībā uz tirgus dalībniekiem, gan publiskām personām.

Plašāka informācija par pasākuma norisi un aplūkotajiem tematiem pieejama UNCTAD interneta vietnē.