Jaunumi

2013.gada nogalē Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sodīt SIA „Transporta telemātikas sistēmas”. Izmantojot pieeju IT informācijai par valstij piederošo datu bāzi, ko tā uztur, SIA „Transporta telemātikas sistēmas” kavēja konkurenci starp uzņēmumiem, kas izstrādā, tirgo un apkalpo sabiedriskā transporta biļešu kases aparātus un telemātikas iekārtas, radot sev konkurences priekšrocības tirgū. Pārkāpuma rezultātā pastarpināti tika veicināti lielāki izdevumi pārvadātājiem un attiecīgi arī valstij, kas sedz pārvadātāju zaudējumus.

SIA „Transporta telemātikas sistēmas” ir izstrādājusi un uztur Autotransporta direkcijas datu bāzi, kurā tiek apkopota informācija par autobusu pārvadātāju darbību vietējās un starppilsētas nozīmes maršrutos. Visiem pārvadātājiem ir jāizmanto kases aparāti un telemātikas iekārtas, no kuriem ir iespējams nosūtīt datus uz šo datu bāzi.

Izmantojot savas zināšanas par datu bāzes uzbūvi, kā arī faktu, ka pašai Autotransporta direkcijai nav IT speciālistu, kas spētu strādāt ar datu bāzi, SIA „Transporta telemātikas sistēmas” nesniedza tehnisko informāciju citiem uzņēmumiem – programmnodrošinājuma izstrādātājiem –, ierobežojot tiem iespējas tirgot pārvadātājiem nepieciešamās telemātikas iekārtas. Tādējādi telemātikas iekārtu tirgū SIA „Transporta telemātikas sistēmas” nodrošināja sev monopolstāvokli.

Tāpat, nesniedzot tehnisko informāciju, SIA „Transporta telemātikas sistēmas” kavēja citu uzņēmumu iespējas izstrādāt un piedāvāt tirgū kvalitatīvus jaunākās paaudzes kases aparātus, kas būtu ērti savietojami ar valstij piederošo datu bāzi. Šādi uzņēmums ieguva priekšrocības pats sava jaunākās paaudzes kases aparāta izstrādei un tirdzniecībai.

SIA „Transporta telemātikas sistēmas” rīcības rezultātā tika radītas stratēģiskas barjeras citu komersantu ienākšanai telemātikas un kases aparātu tirdzniecības un apkalpošanas tirgos. Tādējādi mazinājās konkurences spiediens uz jaunizstrādātu iekārtu ieviešanu un cenu, ko par nepieciešamajām iekārtām maksā pārvadātāji. Tā kā zaudējumus, kas pārvadātājiem rodas saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, valsts kompensē no budžeta līdzekļiem, par cietušo no SIA „Transporta telemātikas sistēmas” darbībām uzskatāma arī valsts.

Lietas izpēti KP uzsāka pēc SIA „Nordeka serviss” iesnieguma – SIA „Transporta telemātikas sistēmas” rīcības rezultātā tika ievērojami vājinātas šī uzņēmuma iespējas veiksmīgi darboties jaunākās paaudzes kases aparātu tirdzniecības un apkalpošanas jomā.

SIA „Transporta telemātikas sistēmas”  pārkāpums ilga no 2009.gada septembra līdz 2012.gada augustam. Uzņēmumam piemērots sods 1,6% apmērā no tā 2012.gada apgrozījuma (Ls 2275 jeb 3237 eiro).

Šobrīd Autotransporta direkcijas datu bāzei ir izstrādāts vienots datu apmaiņas standarts, kas pieejams visiem kases aparātu un telemātikas sistēmu izstrādātājiem.

KP lēmums