Jaunumi

2017. gadā Konkurences padome (KP) konstatēja četrus pārkāpumus, atklājot aizliegtas vienošanās 20 uzņēmumu darbībās un tiem piemērojot naudas sodus kopumā 10,1 milj. eiro apmērā. Par iesaisti mazāka apjoma aizliegtu vienošanos pārkāpumos KP izteica piecus brīdinājumus 15 personām, savukārt vairāku uzņēmumu neatbilstības godīgas konkurences principiem iestāde atrisināja ar sešām pārrunu procedūrām.

Bargi sodi par smagākiem konkurences pārkāpumiem

2017. gadā KP pieņēma četrus pārkāpumu lēmumus, un visi bija par uzņēmumu iesaisti aizliegtās vienošanās. Lai arī viena no galvenajām Latvijas konkurences vides problēmām ir tieši karteļu vienošanās publiskajos iepirkumos, un iestādes redzeslokā nonāca arī šie pārkāpumi, pērn izceļami divi konceptuāli sarežģīti lēmumi par vertikālām aizliegtām vienošanām. Proti, KP konstatēja, ka uzņēmumi saviem sadarbības partneriem bija lieguši individuāli lemt par preču un pakalpojumu cenām, tādējādi prettiesiski uzturot saskaņotu cenu līmeni un liekot patērētājiem par precēm un pakalpojumiem nepamatoti pārmaksāt.

Par vertikālajām aizliegtajām vienošanām – vienotu braukšanas maksas tarifu starp pasažieru pārvadātājiem Rīgā un konkurenci ierobežojošu lojalitātes atlaižu sistēmu īstenošanu starp būvmateriālu piegādātājiem un mazumtirgotājiem – KP uzņēmumiem piemēroja 9,7 miljonus eiro naudas sodu.

Uzņēmumi, kuri iepriekš sodīti par konkurences pārkāpumiem, tajā skaitā pēc tiesvedības beigām, valsts budžetā pērn iemaksāja 3,9 miljonus eiro. KP atgādina, ka kopš 2017. gada patērētājiem, uzņēmumiem un citām iesaistītajām pusēm ir vienkāršota iespēja no uzņēmumiem, kuru darbībās ir konstatēti konkurences pārkāpumi, pieprasīt atlīdzināt pārkāpuma dēļ radītos zaudējumus. Zaudējumu atlīdzību iespējams pieprasīt, vēršoties Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

Mazāka apjoma pārkāpumi nepaliek nepamanīti

Pērn iestāde 11 mazāka apjoma un nozīmes konkurences pārkāpumus novērsa, izmantojot alternatīvas metodes. Par iespējamu darbību saskaņošanu publiskajos iepirkumos KP izteica piecus brīdinājumus 15 personām. Tāpat iestāde gada laikā īstenoja līdz šim lielāko pārrunu procedūru skaitu – sešas, no kurām piecos gadījumos novērsa dominējošo uzņēmumu ļaunprātīgu tirgus varas izmantošanu.

Aktīvs gads uzņēmumu apvienošanos jomā

2017. gadā KP pieņēma 13 lēmumus par uzņēmumu plānotajiem apvienošanās darījumiem, kas īpaši izteikti īstenoti mazumtirdzniecībā nespecializētajos pārtikas veikalos un degvielas mazumtirdzniecībā. Tā kā 11 gadījumos iestāde nekonstatēja iespējamu kaitējumu konkurencei, KP lēma par darījumu atļaušanu. Lai uzņēmumiem palīdzētu sagatavot apvienošanās ziņojumus, KP sniedza rekordlielu pirmsapvienošanās konsultāciju skaitu – 50.

Pirmo reizi astoņu gadu laikā KP aizliedza uzņēmumu paziņoto apvienošanās darījumu. Proti, veicot padziļinātu ekonomisko analīzi konkrētā tirgus noteikšanā, iestāde saskatīja būtisku kaitējumu konkurencei SIA “RIMI LATVIA” plānos izmantot mazumtirdzniecības telpas multifunkcionālajā tirdzniecības centrā “DOMINA Shopping”, tāpēc lēma par darījuma aizliegšanu.

 

Plašāka informācija par konkurences tiesību aktualitātēm aplūkojama KP sagatavotajā publiskajā pārskatā par 2017. gadu.