Jaunumi

Tuvojoties eiro ieviešanai, Konkurences padome (KP) plašāk uzraudzīs cenu noteikšanas procesus tirgos, kā arī aktīvi sadarbosies ar Ekonomikas ministriju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai nodrošinātu, ka patērētājiem būtiskajos tirgos uzņēmumi konkurē un neveido aizliegtas vienošanās, kas mākslīgi sadārdzina cenas.

Līdztekus plašākām tirgus uzraudzībām, KP turpmāk saņems Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) veiktā monitoringa datus par KP izvēlētiem konkrētiem produktiem un to cenu izmaiņām mazumtirdzniecības vietās. Šī informācija ļaus KP veikt cenu izmaiņu ekonomisko analīzi.  

Jau šobrīd eiro ieviešanas kontekstā KP uzrauga cenu izmaiņas vairākos patērētājiem svarīgos preču un pakalpojumu tirgos. Tāpat KP savā darbā izmanto Ekonomikas ministrijas cenu monitoringa datus, ik nedēļu veicot cenu svārstību izvērtējumu atsevišķām pārtikas un nepārtikas precēm, analizējot sakarības gan viena mazumtirdzniecības tīkla ietvaros, gan starp konkurējošiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem dažādās Latvijas pilsētās.

Tāpat KP izvērtē arī PTAC saņemtos patērētāju ziņojumus par cenu pieaugumu, kā arī seko līdzi publiski pieejamajai informācijai par cenu celšanas gadījumiem.

Šobrīd KP Konkurences likuma pārkāpumus eiro ieviešanas kontekstā nav konstatējusi, taču līdz šim veikto uzraudzību ietvaros KP uzmanību pievērsusi atsevišķu ikdienas patēriņam būtisku pārtikas preču un pakalpojumu cenu izmaiņu paralelitāte. Šos gadījumus KP šobrīd izvērtē padziļināti, lai pārliecinātos, vai uzņēmumi nav aizliegti vienojušies noteikt konkrētas cenas.[1]

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama skaidro: „Mūsu uzdevums ir izvērtēt, vai atsevišķu preču un pakalpojumu cenu palielinājumam ir objektīvi un pamatoti iemesli, vai arī tās ir konkurences neesamības vai apzinātu deformāciju sekas. Patērētājus vai uzņēmējus, kas saskaras ar vienlaicīgu cenu palielinājumu kādā tirgus sektorā, aicinām nesamierināties, būt aktīviem, izvēloties alternatīvas preces vai pakalpojumus un ziņojot KP. Uzņēmumi, kas savā starpā aizliegti vienosies vai kā citādi saskaņos savas darbības, lai eiro ieviešanas aizsegā nepamatoti celtu cenas, tiks saukti pie atbildības par Konkurences likuma pārkāpumu.”


[1] Izmeklēšanas interesēs šobrīd KP nevar sniegt plašāku informāciju par konkrētajiem produktiem un pakalpojumiem