Jaunumi

Konkurences padome (KP) atkārtoti aicina Rīgas domi nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību vienlīdzīgas konkurences principiem un neierobežot iespēju visiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem konkurēt Vecrīgas teritorijā.

Līdzšinējā kārtība paredz, ka tiem pārvadātājiem, kas sniedz taksometru pakalpojumus Rīgā, nepieciešams saņemt pašvaldības izsniegtu licenci. Licence dod iespēju pakalpojumus piedāvāt visā pilsētas teritorijā, tomēr ar Rīgas domes aizvadītā gada oktobrī izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.171 ir noteikts ierobežojums – lai pārvadātājs taksometru pakalpojumus varētu sniegt Vecrīgā, papildus nepieciešams iegūt pašvaldības atļauju. Par šādu atļauju dome ir noteikusi pašvaldības nodevu – 300 eiro gadā vienam pārvadātājam, neatkarīgi no tā rīcībā esošā automašīnu skaita.

KP veiktās izpētes liecina, ka Rīgā nedaudz vairāk kā 94% pārvadātāju pakalpojums sniedz, izmantojot vienu līdz desmit automašīnas. Tikmēr pieci procenti pārvadātāju tirgū darbojas, izmantojot 11 līdz 50 automašīnas, savukārt virs 50 automašīnām – nedaudz mazāk kā viens procents pārvadātāju. Tādējādi KP uzsver – nodevas piemērošana šādā kārtībā ir diskriminējoša un rada konkurences barjeras pakalpojumu sniegšanai Vecrīgā, kā arī palielina finansiālo slogu uz pakalpojumu pašizmaksu tiem pārvadātājiem, kas tirgū darbojas ar mazāku autoparku.

KP jau iepriekš Rīgas domi un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju (VARAM) aicinājusi pievērst uzmanību šiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem un tos mainīt, nepieļaujot konkurences kropļojumus vieglo taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Vecrīgas teritorijā. Pēc saistošo noteikumu izvērtēšanas arī VARAM Rīgas domei nosūtīja vēstuli, tostarp lūdzot izvērtēt, vai izdoto noteikumu dēļ netiks ierobežota patērētāju pārvietošanās un izvēles brīvība Vecrīgas teritorijā.

KP uzsver, ka neiebilst pret šādas nodevas ieviešanu, ko pašvaldība ir tiesīga noteikt īpaša režīma zonā, kas šajā gadījumā ir Vecrīga. Taču KP iebilst pret netaisnīgu nodevu piemērošanu, kas ierobežo mazo uzņēmēju spēju vienlīdzīgi piedāvāt savus pakalpojumus attiecībā pret lielākiem tirgus dalībniekiem.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Mūsu pieredze liecina, ka Rīgas domes lēmumi spēj būtiski ietekmēt konkurences situāciju Rīgas teritorijā. Tieši tāpēc aicinu Rīgas domes saistošo noteikumu izstrādātājus ieklausīties KP un VARAM viedoklī un pieņemt tādus lēmumus, kas neierobežo pilsētas uzņēmēju tiesības piedalīties vienlīdzīgas konkurences cīņā.”