Jaunumi

Konkurences padome (KP) 2017. gadā īstenoja sešas pārrunu procedūras, no kurām piecos gadījumos novērsa dominējošo uzņēmumu radītos konkurences ierobežojumus. Apkopojot aizvadīto gadu datus, iestāde secina, ka pārrunu procedūru veidā visbiežāk tiek novērsti pašvaldību uzņēmumu konkurences ierobežojumi, īpaši neatbilstības konstatējot ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un maiņas pakalpojumu jomā.

KP pārrunu procedūras īsteno kopš 2013. gada gadījumos, kad iestāde uzņēmumu darbībās saskata iespējamas tirgus varas izmantošanas pazīmes, kas ietekmē nelielu tirgus daļu, un tieši pārrunu procedūra varētu būt efektīvākā metode ātrākai konkurences kropļojumu novēršanai. Ja uzņēmumi labprātīgi novērš konkurences ierobežojumus, tad konkurencei labvēlīgs iznākums tiek panākts bez formālas lietas ierosināšanas un naudas soda piemērošanas.

Praksē KP bieži konstatējusi pašvaldību un to kapitālsabiedrību radītos konkurences ierobežojumus. Vairumā gadījumu ierobežojumu cēlonis ir konkurences neitralitātes principa neievērošana – pašvaldības, izmantojot publiskās varas priekšrocības, nepamatoti nodrošina privilēģijas sev piederošām kapitālsabiedrībām. Visbiežāk tās atrodas dominējošā stāvoklī un sniedz sabiedrībai būtiskus pamata pakalpojumus (ūdenssaimniecības, namu apsaimniekošanas u.c.), kā arī ir paplašinājušas  savu darbību ar pamata pakalpojumiem saistītos tirgos, tādējādi liedzot vai būtiski apgrūtinot šos pakalpojumus sniegt privātā sektora uzņēmumiem. KP norāda, ka tas nepamatoti liedz patērētājiem brīvi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju atbilstoši darbu kvalitātei un cenai.

Izceļams, ka piecos gadījumos – Aizkrauklē, Olainē, Tukumā, Dobelē un Ventspilī – iestāde konstatējusi pašvaldību kapitālsabiedrību nepamatoti radītus ierobežojumus privāta sektora uzņēmumiem veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un maiņas pakalpojumus. Pēc pārrunu procedūru īstenošanas KP panākusi ierobežojumu novēršanu, nodrošinot iespēju skaitītāju uzstādīšanu un maiņu turpmāk veikt privātā sektora uzņēmējiem.

KP padomes loceklis Jānis Račko: “Bez dominējošo stāvokli ierobežojošām normām valsts un pašvaldību uzņēmumiem komercdarbībā ir būtiski ievērot konkurences neitralitātes principu un caurspīdīgumu. Diemžēl realitāte ir citāda – publiskās personas bieži izvēlas tieši sev piederošos uzņēmumus nodrošināt ar konkurences priekšrocībām, tikmēr ierobežojot vai liedzot privātajiem uzņēmējiem iespējas piedāvāt konkurējošus pakalpojumus. Šādi publisko personu lēmumi ir ļoti rupjš konkurences neitralitātes pārkāpums un privāto uzņēmēju iespēju ierobežojums.”

Kopš 2013. gada KP ir īstenojusi 16 pārrunu procedūras, no kurām 14 gadījumos iestāde novērsa tirgus varas vai konkurences neitralitātes neievērošanas radītos konkurences ierobežojumus.