Jaunumi

Konkurences padome (KP) pārrunu procedūras ceļā novērsusi SIA “Art Tehno” pārkāpumu, nosakot nepamatotu maksu par ūdens apsaimniekošanas pakalpojumiem Babītes novada Spilves ciema iedzīvotājiem. SIA “ART Tehno” par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu nav tiesiska pamata piemērot cita veida maksu kā vien to, kuru ir izvērtējusi un apstiprinājusi Babītes novada dome.

KP pārrunu procedūru uzsāka pēc Babītes novada iedzīvotāju iesnieguma par iespējamu pārkāpumu ūdens apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēja SIA “ART Tehno” darbībās. Proti, iesniedzēji vērsās ar lūgumu izvērtēt, vai papildus ūdens apsaimniekošanas pakalpojumam noteiktā maksa par ārējo inženierkomunikāciju uzturēšanas pakalpojumu ir pamatota un nav saskatāmas dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pazīmes.

Izvērtējot konkrēto gadījumu par ārējo inženierkomunikāciju uzturēšanas pakalpojuma sniegšanu Babītes novada Spilves ciema Avotu, Gravu un Strautu ielu iedzīvotājiem, KP secināja, ka lielākā daļa ārējo inženierkomunikāciju uzturēšanas pakalpojuma izmaksu pēc būtības ir  jāietver tarifā par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un jāapstiprina Babītes novada domei, nevis pakalpojuma sniedzējam jānosaka patstāvīgi.

Lai radušos situāciju novērstu pēc iespējas ātri, bez oficiālas pārkāpuma lietas ierosināšanas KP noteica SIA “ART Tehno” izvērtēt sniegto pakalpojumu izcenojumus, kā arī pašvaldībai iesniegt nepieciešamo informāciju, lai tā izvērtētu esošā sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa atbilstību faktiskajām izmaksām un veiktu nepieciešamās tarifa izmaiņas.

Ja SIA “ART Tehno” sniedz vai turpmāk sniegs vēl citus pakalpojumus, kas nav tieši saistīti ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, SIA “ART Tehno” ir tiesīga slēgt līgumu ar iedzīvotājiem par papildu pakalpojumiem un pieprasīt par tiem samaksu. Tomēr šādā gadījumā SIA “ART Tehno” nedrīkst sasaistīt līguma pušu pienākumus un atbildību, kas izriet no papildu pakalpojumu sniegšanas, ar sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu.

KP aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un rūpīgi sekot līdzi pakalpojumiem, kurus tie izmanto. Saņemot kārtējos rēķinus, pārliecinieties, vai visi maksājumi ir saprotami un pamatoti. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus sazināties ar pakalpojuma sniedzēju vai pašvaldību.