Jaunumi

2013.gada nogalē Konkurences padome (KP) noslēdza tirgus uzraudzību, kuras ietvaros pārbaudīja, vai pēc apvienošanās AS „Rīgas piena kombināts” (RPK) un AS „Valmieras piens” (VP) ievēro tiem piemērotos saistošos noteikumus, kā arī vērtēja apvienošanās ietekmi uz piena nozari.

Abu uzņēmumu apvienošanos KP atļāva 2012.gadā (vairāk informācijas šeit) un, lai novērstu tās iespējamo negatīvo ietekmi uz konkurenci, paredzēja virkni saistošo noteikumu, kas aizsargā zemnieku, kā arī mazāko tirgotāju intereses.

Šī gada nogalē veiktās tirgus uzraudzības laikā, izlases veidā pārbaudot piena kombinātu noslēgtos līgumus ar zemnieku saimniecībām, KP secināja, ka RPK un VP kopumā izpilda tiem noteiktos saistošos noteikumus par piegādātāju savlaicīgu brīdināšanu par līguma laušanu.

Piena kombinātu un zemnieku saimniecību līgumu analīze ļāva KP secināt, ka līgumos iekļautie principi attiecībā uz svaigpiena iepirkšanas kritērijiem un bāzes cenām zemniekiem pamatā ir vienādi un ka RPK un VP svaigpiena iepirkuma cenas 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, pieaugušas.

Abu apvienoto piena pārstrādes kombinātu kopējais svaigpiena iepirkuma apjoms 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, ir samazinājies – to ietekmēja siera ražošanas pārtraukšana RPK.

Konkurences apstākļi svaigpiena iepirkšanas tirgū kopumā liecina, ka, pastāvot augstam svaigpiena pieprasījuma līmenim, samazinās barjeras svaigpiena tirdzniecībai starp kaimiņvalstīm – Igauniju, Lietuvu, Poliju.

VP un RPK pamata svaigpiena piegādātāji ir zemnieku saimniecības. Šajā tirgū turpinās konsolidācija – kopējais saimniecību skaits katru gadu samazinās aptuveni par 7%, taču slaucamo govju skaits saimniecībās saglabājas salīdzinoši stabils ar tendenci nedaudz palielināties. Konsolidācijas process sekmē svaigpiena ražotāju darījuma varas pieaugumu – tie ir spēcīgāki sarunās ar svaigpiena pircējiem.

VP 2012. un 2013.gadā importēja svaigpienu no Igaunijas. 2013.gadā VP importētais svaigpiena īpatsvars kopējā VP iepirktā svaigpiena apjomā samazinājās. RPK 2012.-2013.gadā svaigpienu neimportēja.

Novērojams, ka abi apvienotie piena pārstrādes kombināti savā starpā maina vienus un tos pašus piegādātājus. Minētais saistīts ar apvienotā tirgus dalībnieka lēmumu par piegādes un loģistikas sakārtošanu, piegādājot pienu tuvākajiem piena pieņemšanas punktiem.

Apvienošanās rezultātā pakāpeniski notiek RPK un VP specializācija un darbības efektivizācija. RPK plānotais darbības virziens saistīts ar tādu taukvielas saturošu produktu kā krēmsiers, proteīnprodukti, saldējums un zīmola produkti eksportu. Savukārt VP plānotais darbības virziens saistīts ar tādu olbaltumvielas saturošu produktu kā biezpiens, sausais piena pulveris, piens, kefīrs, jogurts ražošanu.

Piena produktu eksports valstī kopumā palielinās, un  2012.gadā galvenokārt tas notika uz ES dalībvalstīm. Lielāko īpatsvaru piena produktu eksportā 2012.gadā ieņēma piens un krējums, otro – sieri un biezpiens. Turklāt sieri un biezpiens bija lielākā importētā produktu grupa Latvijā vērtības izteiksmē 2012.gadā. Savukārt piens un  krējums vērtības izteiksmē ir otrā lielākā piena produktu  importa grupa.

Arī RPK aptuveni 40-50% no kopējā saražoto produktu daudzuma eksportē, un plāno 2014.gadā orientēties uz Krievijas tirgu, kāpinot eksporta apjomu.

Uzraudzības gaitā tika secināts, ka apvienošanās nav izraisījusi negatīvas sekas svaigpiena iepirkuma un piena produktu realizācijas tirgos.