Jaunumi

30.septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja SIA „Telia Latvija", SIA „Stream Net" un SIA „TAB Group" aizliegtu vienošanos, veidojot tirgū šķietamu konkurenci, kuras rezultātā patērētājam rodas iespaids par izvēli starp neatkarīgiem piedāvājumiem. Uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā 59 779,03 Ls apmērā.

KP konstatēja, ka SIA „Telia Latvija" un SIA „Stream Net", piedaloties Valmieras pilsētas pašvaldības un Jelgavas pilsētas Domes publiskajā iepirkumā, apmainījās ar konkursu piedāvājumu dokumentāciju (aizpildītu finanšu un tehnisko piedāvājumu) un tādējādi likvidēja savstarpējo konkurenci.

Savukārt visu trīs augstāk minēto uzņēmumu aizliegta vienošanās tika konstatēta piedāvājuma atsevišķam uzņēmumam ietvaros – SIA „Telia Latvija", SIA „Stream Net" un SIA „TAB Group" saskaņotu darbību rezultātā SIA „TAB Group" piedāvāja interneta pakalpojumus par SIA „Telia Latvija" noteiktu cenu. Liela elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja rīcība, sniedzot norādījumus par pakalpojuma cenu mazākam, rada nepamatotu tirgus caurskatāmību un cenas mākslīgu paaugstināšanu.

Par Konkurences likuma pārkāpumiem liecināja gan uzņēmumu elektroniskā sarakste, gan tai sekojošas darbības – saskaņoto piedāvājumu iesniegšana.

Par pārkāpuma izdarīšanu SIA „Telia Latvija" tika piemērots naudas sods Ls 51 864,41 apmērā, SIA „Stream Net" – Ls 7 414,62, bet SIA „TAB Group" – Ls 500 apmērā.

KP ierosināja pārkāpuma lietu pēc savas iniciatīvas pēc Elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus uzraudzības laikā iegūtās informācijas.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite