Jaunumi

Konkurences padome (KP) tirgus uzraudzībā secināja, ka mazumtirgotājiem ir atšķirīga izpratne par maksas piemērošanu piegādātājiem par produktu izvietošanu ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības vietās, tāpēc KP papildina Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) piemērošanas vadlīnijas ar kritērijiem, kurus KP turpmāk ņems vērā, lai novērtētu mazumtirgotāju rīcības atbilstību likumam.

KP veiktajā tirgus uzraudzības ziņojumā “Par preču papildu izkārtojumu speciālās vietās ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalos” konstatēja, ka mazumtirgotāji neviennozīmīgi piemēro NMPAL regulējumu attiecībā uz maksas piemērošanu par preču izvietošanu veikalos. Tādējādi KP papildina piemērošanas vadlīnijas ar skaidrojumu, ka plauktu var uzskatīt par papildu izkārtojuma speciālo vietu tikai tad, ja prece ir izvietota arī preču patstāvīgā izvietojuma plauktā. Piemēram, ja “pie kases”* zona ir preces pamata izvietojuma vieta, tad tā nevar tikt uzskatīta par preču papildu izkārtojuma speciālo vietu, un papildu maksas piemērošana par preču atrašanos “pie kases” zonā ir aizliegta.

Papildinājumi vadlīnijās definē kritērijus, kurus KP ņems vērā, lai turpmāk izvērtētu mazumtirgotāja darbību, piemērojot maksu par preču papildu izkārtojumu speciālās vietās, atbilstību NMPAL: 1) noslēgtā rakstveida līguma esamība ar skaidri formulētiem preču papildu izkārtojuma speciālo vietu veidiem (papildu stendi, paletes, grozi, gala plaukti u.c.); 2) līgums noslēgts pirms pakalpojuma sniegšanas un maksas piemērošanas; 3) līgumā norādītas konkrētas preces, par kuru papildu izkārtojumu piemērota maksa; 4) līgumā ir skaidri un nepārprotami formulēti noteikumi par piemērojamo maksu.

Vienlaikus KP vērtēs arī citus apstākļus t.sk., vai starp piegādātāju un mazumtirgotāju noslēgtais līgums ilgtermiņā bez objektīva pamata neierobežo citu piegādātāju iespējas izvietot savus produktus speciālā izvietojuma vietās mazumtirdzniecības vietās.

*”Pie kases” zona ir preču plauktu, aukstuma vitrīnu, ledusskapju u.tml. izkārtojums tirdzniecības zālē netālu no kases aparātiem un pašapkalpošanās kasēm, kā arī izkārtojums mazumtirgotāju Informācijas centros, kur patērētāji arī var norēķināties par veiktajiem pirkumiem.