Jaunumi

Konkurences padome (KP) pēc pārrunu procedūras ar AS “Riga Airport Commercial Development”, kas apsaimnieko starptautiskās lidostas “Rīga” tirdzniecības platības un, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, iznomā tās citiem mazumtirgotājiem, ir mainījusi konkurenci ierobežojošos līgumu nosacījumus ar saviem apakšnomniekiem.

SIA “Souvenirs I&N” vērsās KP ar lūgumu izvērtēt, vai AS “Riga Airport Commercial Development” apakšnomas līguma nosacījumi ir atbilstoši godīgas konkurences principiem. Pēc papildu informācijas izvērtēšanas KP ierosināja uzraudzību par tirdzniecības platību lidostā “Rīga” nomas līgumu nosacījumiem.

AS “Riga Airport Commercial Development” iznomā lidostas mazumtirdzniecības platības apakšnomniekiem un vienlaikus darbojas kā mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējs lidostas “Rīga” teritorijā, tādējādi konkurējot ar apakšnomniekiem – citiem mazumtirgotājiem. Uzraudzības laikā KP apsaimniekotāja un apakšnomnieku līgumiskajās attiecībās identificēja riskus, kas varētu negatīvi ietekmēt konkurenci mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanā lidostā “Rīga”. Proti, līgumos ietvertie nosacījumi radīja iespējas AS “Riga Airport Commercial Development” savā rīcībā iegūt visu apakšnomnieku ar preču pārdošanu saistīto komercinformāciju, kā arī ierobežot konkrēta apakšnomnieka piedāvāto preču sortimentu.

AS “Riga Airport Commercial Development” pauda gatavību sadarboties ar KP un, lai novērstu turpmākus konkurences kropļojuma riskus, veica grozījumus apakšnomas līgumos. Tādējādi iestāde pēc pārrunu procedūras noslēgšanas lēma izbeigt uzraudzību, neierosinot formālu pārkāpuma lietu par Konkurences likumā noteikto aizliegumu pārkāpumiem AS “Riga Airport Commercial Development” darbībās.