Jaunumi

Konkurences padome (KP) pabeigusi pārrunu procedūru ar VAS “Latvijas pasts”, kam atsevišķos pasta pakalpojumu sniegšanas tirgos ir dominējošais stāvoklis, par tā īpašo atbildību pret saviem klientiem un konkurentiem, lai novērstu atkārtotus Konkurences likuma pārkāpuma īstenošanas riskus nākotnē.

KP saņēma iesniegumu no AS “Fitek”, kas veic sūtījumu sagatavošanu un sadarbībā ar piegādātājiem nodrošina nogādāšanu adresātiem. Uzņēmums vērsa iestādes uzmanību uz iespējamu VAS “Latvijas pasts” dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, izvirzot nepamatotus sadarbības noteikumus Nacionālā veselības dienesta rīkotajā konkursā par vēža skrīninga vēstuļu sagatavošanu un nosūtīšanu iedzīvotājiem.

Pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, KP nekonstatēja pietiekamus pierādījumus, kas liecinātu par netaisnīgu noteikumu uzspiešanu. Tomēr, ņemot vērā VAS “Latvijas pasts” tirgus varu un to, ka par uzņēmuma pārkāpumiem KP ir pieņēmusi jau divus lēmumus, kā arī pārbaudes laikā iestāde konstatēja atsevišķas ar konkurences tiesībām saistītas nepilnības uzņēmuma darbinieku komunikācijā ar AS “Fitek”, KP ar VAS “Latvijas pasts” veica brīdinošas pārrunas.

VAS “Latvijas pasts” apliecināja, ka ikdienas sadarbībā ar citiem komersantiem neuzspiež visa vai noteikta apjoma pakalpojumu saņemšanu un neierobežo savu pakalpojumu izmantošanu citiem komersantiem. Tāpat uzņēmums pauda gatavību arī turpmāk izvērtēt citu komersantu saņemtos piedāvājumus un uz abpusēji ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem noslēgt sadarbības līgumus.

Ņemot vērā VAS “Latvijas pasta” pārbaudes gaitā pausto, KP aicina komersantus, t.sk. pasta komersantus, konkurences iestādei sniegt informāciju, ja rodas šaubas par VAS “Latvijas pasts” rīcību, kas varētu liecināt par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. To iespējams izdarīt arī anonīmi, izmantojot KP tīmekļa vietni.