Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi zāļu izplatīšanas tirgus uzraudzību, kuras ietvaros analizēja zāļu cenu veidošanās procesu. Uzraudzības noslēguma ziņojumā KP norāda uz pastāvošajām problēmām, kā arī iespējām mērķtiecīgi izmantot tirgus dalībnieku konkurenci un normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu zemākas cenas un lielāku izvēli patērētājiem.

KP konstatējusi, ka pilnvērtīgi izmantot iespēju noteikt zālēm zemākas cenas nav ļāvusi gan Ministru kabineta apstiprinātā uzcenojumu noteikšanas sistēma, gan iespēja zāļu ražotājiem cīnīties par ārsta nevis pacienta izvēli analogu zāļu gadījumā, gan valsts noteiktās administratīvās barjeras attiecībā uz zāļu reģistrāciju, aptieku atvēršanu un izkārtojumu, paralēlo zāļu importu un ģenērisko zāļu izplatīšanu, kā arī atbildīgo institūciju nespēja nodrošināt, lai visas atlaides, ko saņem zāļu lieltirgotāji un aptiekas, tikt ņemtas vērā, aprēķinot zāļu gala cenu.

KP norāda uz nepieciešamību:

Veicināt zāļu ražotāju cenu konkurenci, izskaužot ražotāja iespējas cīnīties par recepti izrakstošā ārsta labvēlību (ļaujot ārstiem receptē norādīt tikai zāļu aktīvās vielas nevis konkrētu zāļu nosaukumu) un nodrošinot pacienta iespējas aptiekā saņemt informāciju par lētāko iespējamo ekvivalento recepšu un bezrecepšu medikamentu. Vienlaikus KP atgādina, ka jau šobrīd pircējam ir tiesības aptiekā saņemt informāciju par visām zālēm, kuru pamatā ir viena un tā pati aktīvā viela un kas uzskatāmas par analogām – pat ja ārsts norādījis konkrētu zāļu nosaukumu, pacientam ir iespēja izvēlēties analogas lētākas zāles; Mainīt zāļu uzcenojumu noteikšanas sistēmu, lai nepieļautu, ka lieltirgotājiem un aptiekām ir izdevīgāk pārdot tieši dārgākas zāles; Mazināt pastāvošās administratīvās barjeras, kas šobrīd ierobežo jaunu zāļu ieviešanas iespējas, diferencējot reģistrācijas izmaksas par labu lētākām vai mazāk rentablām zālēm. Izvērtēt iespējas nākotnē rīkot Baltijas mēroga zāļu iepirkumus un reģistrāciju, novēršot mazā tirgus apjoma izraisīto sadārdzinājumu; Atcelt ierobežojumus zāļu paralēlajam importam, kā arī ierobežojumus ģenērisko zāļu izplatīšanai, kas šobrīd atbalsta dārgāku oriģinālo zāļu ražotājus, nevis lētāko ģenērisko zāļu ienākšanu un pārdošanu tirgū; Lai nodrošinātu, ka ražotāju un lieltirgotāju organizētās atlaides nonāk līdz patērētāja, aizliegt tās šobrīd pastāvošos atlaides, kuras nevar tikt ietvertas vai netiek ietvertas konkrētu zāļu pavadzīmēs, un attiecīgi netiek iekļautas gala cenas aprēķinā; Noteikt atšķirīgu maksimāli pieļaujamā uzcenojuma aprēķinu tiem uzņēmumiem, kam pieder gan zāļu lieltirgotavas, gan aptiekas, lai novērsu pastāvošo situāciju, ka zāļu cenā tiek iekļauti izdevumi, kas šādiem uzņēmumiem nemaz nepastāv (piemēram, izdevumi mārketinga aktivitātēm); Veicināt situāciju, kad aptiekas zāles iegādājas tieši no ražotājiem – šādi tiktu veicināta gan zāļu cenu, gan lieltirgotāju apgrozījuma un attiecīgi tirgus daļas samazināšanās; Daļēji atcelt jaunu aptieku atvēršanas ierobežojumus, lai veicinātu cenu konkurenci aptieku vidū un attiecīgi liktu tām apsvērt zemākus uzcenojumus.

Par gūtajiem secinājumiem KP informējusi Veselības ministriju. Pēc KP vadītājas I.Jaunzemes tikšanās ar veselības ministru panākta vienošanās par turpmāku KP līdzdarbību zāļu tirgus regulējuma grozīšanā.

Uzraudzības laikā gūtās informācijas un iestādes izstrādāto priekšlikumu publiskojamā versija pieejama KP mājas lapā: saite