Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izstrādājusi projektu vadlīnijām par jauno Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanu un līdz šī gada 5.oktobrim aicina sniegt ierosinājumus vadlīniju papildināšanai vai precizēšanai.

Šobrīd lielo tirgotāju un piegādātāju attiecības Latvijā regulē īpašs Konkurences likuma pants, bet no 2016.gada 1.janvāra spēkā stāsies Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Saskaņā ar šo likumu, savu tirgus varu attiecībā pret piegādātājiem ļaunprātīgi nedrīkstēs izmantot visi pārtikas mazumtirgotāji, kā arī lielākie nepārtikas mazumtirgotāji.

KP vadlīnijas ir izstrādātas, lai piegādātājiem un mazumtirgotājiem būtu vieglāk pielāgot savstarpējo sadarbību atbilstoši jaunā likuma prasībām.

Komentārus un priekšlikumus iespējams iesniegt KP līdz 5.oktobrim, rakstot uz e-pastu konkurence@kp.gov.lv