Jaunumi

Konkurences padome (KP) pēc Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) pirmā darbības gada secina – tirgus jaunajām likuma normām kopumā ir pieskaņojies, un konkrētais regulējums palīdzējis atrisināt atsevišķas mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbības problēmas.

KP, kas ir atbildīgā iestāde par NMPAL izpildes uzraudzīšanu, 2016. gadā pamatā veica konsultēšanas funkciju. KP par NMPAL normu piemērošanu praksē kopumā konsultēja vairāk nekā 400 mazumtirgotājus un piegādātājus, sniedzot 93 telefona konsultācijas, 29 klātienes konsultācijas, 67 atbildes uz uzņēmēju iesniegumiem, kā arī vadīja piecus seminārus.

Izvērtējot likuma darbības pirmo gadu, KP secina, ka NMPAL ir pozitīvi veicinājis vairākus mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbības aspektus, piemēram, piegādātājiem vairs netiek uzspiesta preču atpakaļ atdošana, ja pret to iebilst pats piegādātājs. Tas savukārt ir veicinājis mazumtirgotāju atbildību un pārdomātu preču pārdošanas plānošanu. Tāpat KP novēro, ka likums ir veicinājis līguma noteikumu sakārtošanu, no tiem pilnībā izslēdzot netaisnīgus nosacījumus par jaunu veikalu atvēršanas izmaksu kompensēšanu vai zemākās cenas nodrošināšanu tieši šim tirgotājam.

Tajā pašā laikā KP secina, ka atsevišķi uzņēmēju sadarbības aspekti joprojām ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi. Proti, mazumtirgotāju nesamērīgi piemērotās sankcijas par līguma noteikumu pārkāpumiem un dažādi nepamatoti maksājumi. KP norāda, ka šie faktori ietekmē arī piegādes cenas, tās sadārdzinot gan precēm, gan pakalpojumiem, tādējādi liekot patērētājiem pārmaksāt.

Tāpēc, izvērtējot problēmjautājumus un KP rīcībā esošo informāciju, iestāde kā savu tuvākā perioda galveno prioritāti NMPAL piemērošanas kontekstā norāda proaktīvu vēršanos gan pret nesamērīgām sankcijām, gan pret nepamatotiem maksājumiem.

Lai nepieļautu NMPAL normu pārkāpšanu, KP aicina mazumtirgotājus analizēt savu rīcību un pārvērtēt noteikumus, kuri, iespējams, tiek piemēroti pretēji korektas sadarbības prasībām un NMPAL noteiktajām normām. Tikmēr piegādātājus KP aicina iespējamu netaisnīgu rīcību gadījumā situāciju pirmām kārtām pārrunāt ar pašu mazumtirgotāju. Ja neizdodas vienoties par situācijas risinājumu, piegādātāji aicināti vērsties KP, par iespējamajiem pārkāpumiem ziņojot arī anonīmi iestādes mājas lapā. KP garantē sniegtās informācijas anonimitāti.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Laiks, kad tirgus iepazinās ar jauno regulējumu un Konkurences padome aktīvi nodarbojās tikai ar mazumtirgotāju un piegādātāju konsultēšanu, ir noslēdzies. Jā, to var uzskatīt arī par brīdinājumu, jo gads ir bijis gana ilgs un pietiekams laika posms, lai uzņēmēji pārvērtētu savu darbību atbilstību godīgas tirdzniecības praksei un novērstu konstatētās nepilnības. Tagad ir pienācis laiks korektai, līdzsvarotai sadarbībai, un, ja tā neatbildīs likuma prasībām, ierosināsim arī pārkāpuma lietas un piemērosim soda mērus.”

Tāpat KP plāno pārskatīt iestādes sagatavotās NMPAL piemērošanas vadlīnijas, kuras līdz š.g. augustam tiks nodotas sabiedriskajai apspriešanai.

Š.g. 27. aprīlī KP ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras atbalstu rīkoja konferenci “Tirgotāju un piegādātāju sadarbība: Vai likums nodrošina līdzsvaru?”. Pasākuma dalībnieki – valsts pārvaldes, mazumtirgotāju un piegādātāju pārstāvji – dalījās pieredzē ar NMPAL piemērošanu praksē, atklājot būtiskākās problēmas un ieguvumus kopš likuma stāšanās spēkā.

NMPAL stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī. Likuma mērķis ir līdzsvarot tirgotāju un piegādātāju intereses pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecībā.