Jaunumi

Šī gada 7.jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu nepagarināt īpašos noteikumus, kas 2010.gadā tika piemēroti RIMI lielveikala darbībai Siguldas tirdzniecības centrā „Šokolāde”.

2010.gada novembrī KP atļāva SIA „Plesko Real Estate” izmantot SIA „Ilga-Sigulda” aktīvus – īrēt telpas tirdzniecības centrā „Šokolāde” SIA „RIMI Latvia” lielveikala izveidei. Tomēr, lai novērstu šāda darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci, KP noteica saistošos noteikumus, kas liedza jaunajā veikalā īstenot uz konkurentu izspiešanu vērstu cenu politiku. Telpu nomas atļauja tika izsniegta uz trim gadiem, un termiņš varēja tikt pagarināts tikai pēc uzņēmumu atkārtotas vēršanās KP un tās atļaujas saņemšanas.

2013.gadā pēc uzņēmumu iesnieguma saņemšanas KP izvērtēja konkurences situāciju konkrētajā tirgū un secināja, ka kopš 2010.gada tirgus ir attīstījies, tomēr tā struktūra nav mainījusies un RIMI veikala atvēršana nav radījusi negatīvas sekas konkurencei. Jaunā lielveikala radītā konkurences spiediena rezultātā arī pārējie konkrētā tirgus veikali ir attīstījuši savu darbību, paplašinot gan sortimentu, gan tirdzniecības telpu platību.

KP 07.06.2013. lēmums

Info par 2010.gadā pieņemto lēmumu

Plašāks skaidrojums par apvienošanās kontroli situācijās, kad viens mazumtirdzniecības lielveikals vēlas nomāt tirdzniecības telpas, kuras līdz šim nomājis cits mazumtirdzniecības lielveikals.