Jaunumi

26.februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietas izpēti par iespējamo Konkurences likuma pārkāpumu SIA „Cemex" darbībās. Ņemot vērā tirgus apstākļus – ekonomikas lejupslīdi un ar to saistīto tirgus apjomu kritumu, kā arī spēcīgos konkurentus un to darbības tirgū – KP nebija pamata konstatēt, ka SIA „Cemex" ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli pelēkā cementa vairumtirdzniecības tirgū ar mērķi gūt labumu, izspiežot citus tirgus dalībniekus no transportbetona tirgus.

Lietas izpēte tika uzsākta 2008.gadā pēc SIA „Eksim Trans", SIA „Baltijas Betonmix", SIA „Betons 97" un biedrības „Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija" iesnieguma par SIA „Cemex" iespējamām negodīgas konkurences darbībām, samazinot transportbetona cenas ar mērķi no tirgus izspiest konkurentus.

Lietas izpētes gaitā KP secināja, ka lietā konstatētās SIA „Cemex" zemo cenu politikas ilgums transportbetona tirgū nav bijis pietiekams, lai ietekmētu efektīvu konkurentu konkurētspēju. Tādējādi, izvērtējot SIA „Cemex" un citu tirgus dalībnieku ekonomisko stāvokli transportbetona tirgū (tai skaitā to, ka bez SIA „Cemex" tajā darbojas vertikāli integrētas uzņēmumu grupas komersants) un to rīcību (konkurējošie uzņēmumi spējuši piemērot zemas cenas, kā arī atsevišķu uzņēmumu tirgus daļas transportbetona tirgū pieaugušas) kopsakarā ar konkrētajiem apstākļiem tirgū (ekonomikas lejupslīdi un tirgus apjoma kritumu), iestāde nekonstatēja Konkurences likuma pārkāpumu SIA „Cemex" darbībās.

Lai arī likuma pārkāpums netiek konstatēts, KP norāda, ka SIA „Cemex" atrodas dominējošā stāvoklī pelēkā cementa vairumtirdzniecības tirgū Latvijā un šajā tirgū piemītošo tirgus varu šim uzņēmumam ir iespēja pārnest uz transportbetona tirgu. SIA „Cemex" vertikālā integritāte, vienlaicīgi ražojot cementu un darbojoties cementa kā transportbetona izejvielas vairumtirdzniecības tirgū un transportbetona tirdzniecības tirgū Latvijā, rada tam priekšrocības transportbetona tirgū – SIA „Cemex" ir iespēja tirgus varu cementa tirgū izmantot transportbetona tirgū, kā arī ietekmēt konkurenci tajā, t.i., piemērot zemas transportbetona cenas, kuras nesedz izmaksas, un radušos zaudējumus segt (šķērssubsidēt) no peļņas cementa tirgū, kurā SIA „Cemex" atrodas dominējošā stāvoklī.

Lēmumā KP uzsver, ka SIA „Cemex" ir īpaša atbildība par to, lai tā ar savu darbību, tai skaitā ar cenu politiku, neierobežotu konkurenci transportbetona tirgū un nekaitētu patērētājam. SIA „Cemex" ir jāapzinās, ka, ilgā laika periodā piemērojot zemu cenu (zem izmaksām) stratēģiju transportbetona tirgū ar nolūku ierobežot konkurenci, SIA „Cemex" darbības kopsakarā ar izmaiņām tirgū var tikt kvalificētas kā Konkurences likuma pārkāpums.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite