Jaunumi

Šī gada 11.augustā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietas izpēti par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem SIA „RIMI Latvia" darbībās.

Lieta tika ierosināta šī gada sākumā pēc SIA „Rīgas Piensaimnieks" iesnieguma, kurā uzņēmums norādīja, ka SIA „RIMI Latvia" ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli mazumtirdzniecībā, neakceptējot SIA „Rīgas Piensaimnieks" ierosināto piegādes cenu maiņu – SIA „Rīgas Piensaimnieks" vēlējās paaugstināt cenu virknei produktu, bet jaunā paaugstinātā cena tika apstiprināta tikai diviem.

Savā lēmumā KP norāda, ka SIA „RIMI Latvia" tāpat kā jebkuram citam mazumtirgotājam nav pienākuma akceptēt visus piegādes cenu paaugstināšanas ierosinājumus. Lai gan SIA „RIMI Latvia" atrodas dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā, tas neierobežo mazumtirgotāja rīcības brīvību neakceptēt piegādātāja ierosinātos produktu cenu paaugstinājumus, ja mazumtirgotāja rīcībā esošā informācija liecina, ka piegādātāja cenas paaugstinājuma dēļ samazināsies pieprasījums pēc precēm, tās nebūs konkurētspējīgas vai tām pieejami alternatīvi piedāvājumi par izdevīgākām cenām, un tādējādi šādam atteikumam paaugstināt cenu ir ekonomisks pamatojums.

Izvērtējot SIA „RIMI Latvia" līdzšinējo sadarbību ar SIA „Rīgas Piensaimnieks" un ar citiem piena pārstrādes uzņēmumiem, KP neguva apstiprinājumu SIA „Rīgas Piensaimnieks" paustajām bažām, ka cenas paaugstinājums tika atteikts tāpēc, ka iepriekš SIA „Rīgas Piensaimnieks" konkrētajam mazumtirgotājam atteica paaugstināt apjoma atlaidi.

Konkurences padomes lēmums pieejams šeit: saite