Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina pasta komersantus informēt par gadījumiem, ja VAS “Latvijas Pasts” bez objektīva pamatojuma novilcina vai atsaka pakalpojumus, ko tie vēlas saņemt VAS “Latvijas Pasts” pasta tīklā.

5. februārī notika KP un Pasta komersantu biedrības tikšanās, lai pārrunātu situāciju tirgū, īpašu uzmanību pievēršot pasta komersantu sadarbībai ar VAS “Latvijas Pasts”. Ņemot vērā VAS “Latvijas Pasts” tirgus varu, pasta komersantiem būtu jāinformē par situācijām, kad pasta komersantiem novilcināts vai atteikts pakalpojums, lai KP vērtētu, vai tās rīcība ir izskatāma kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. 

2018. gadā spēkā stājās grozījumi Pasta likumā, kas reglamentē nosacījumus, kādi ietverami pasta komersantu savstarpēji slēdzamajā līgumā par citam pasta komersantam piederoša pasta tīkla izmantošanu, kā arī pasta komersantu savstarpējo komunikāciju pirms minētā līguma noslēgšanas. KP ieskatā, šie likuma grozījumi jebkuram pasta komersantam rada pietiekoši skaidrus priekšnoteikumus, lai tas varētu vērsties pie cita pasta komersanta, t.sk. VAS “Latvijas Pasts”, ar lūgumu saņemt tam nepieciešamo pakalpojumu. Tādējādi VAS “Latvijas Pasts”, ja tā pasta tīkla infrastruktūras kapacitāte atļauj, uz abpusēji ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem ir jānodrošina pakalpojumi citiem pasta komersantiem.

Atbilstoši Pasta likumā noteiktajam, pasta komersantam 30 dienu laikā ir jāsniedz pamatota atbilde uz cita pasta komersanta pieteikumu – par sniedzamajiem pasta pakalpojumiem, to piemērošanas nosacījumiem un cenām. 

KP vēstule pasta komersantiem