Jaunumi

Pēc sarunu noslēgšanas ar Konkurences padomi (KP) SIA „ŪDEKA” izstrādājusi jaunus līguma projektus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tādējādi novēršot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus ūdens skaitītāju noņemšanas/uzstādīšanas un plombu noņemšanas/uzlikšanas tirgū Ventspilī.

Aizvadītā gada sākumā KP saņēma Ventspils pašvaldības ūdensapgādes uzņēmuma SIA „ŪDEKA” lūgumu sniegt atzinumu par iespējamajām izmaiņām ūdens skaitītāju un plombu uzlikšanas un noņemšanas pakalpojumu sniegšanā Ventspilī un uzņēmuma iesaisti tajā. Veicot situācijas izvērtējumu, KP vienlaikus konstatēja, ka pašreizējos līgumos ar ūdensapgādes pakalpojumu saņēmējiem iekļauts nosacījums, kurš paredz, ka patērētājiem ūdens skaitītāju un to plombu uzlikšanai un noņemšanai jāizmanto tieši SIA „ŪDEKA” pakalpojumi vai jāpiesaista tā pārstāvis.

KP secināja, ka gan paredzēto izmaiņu, gan esošo līguma nosacījumu īstenošanas rezultātā pašvaldības uzņēmums var stiprināt savas pozīcijas tirgū, kā arī salīdzinājumā ar privātajiem uzņēmējiem, kas arī piedāvā skaitītāju un plombu uzlikšanu un noņemšanu, radīt sev konkurences priekšrocības.

Lai pēc iespējas ātri novērstu iespējamo kaitējumu un uzņēmuma iespējamo dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, KP nolēma neierosināt oficiālu pārkāpuma lietu un mediācijas ceļā aicināja SIA „ŪDEKA” mainīt līguma nosacījumus. Tā rezultātā uzņēmums ir novērsis nepamatotas prasības ūdensapgādes pakalpojumu saņēmējiem, kā arī ir nodrošinājis vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem. Proti, turpmāk patērētājiem būs iespējams individuāli izvēlēties uzņēmumu, kurš veiks ūdens skaitītāju un to plombu uzlikšanu un noņemšanu.  

KP 2012. gadā SIA „ŪDEKA” piemēroja vairāk nekā 2000 EUR lielu naudas sodu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.