Jaunumi

Konkurences padome (KP) pēc mediācijas pārrunām ar SIA „Dobeles namsaimnieks” novērsusi apsaimniekotāja radītos konkurences ierobežojumus. SIA „Dobeles namsaimnieks” mainījis noteikumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu, tādējādi nodrošinot iespēju privātajiem uzņēmējiem piedāvāt ūdens skatītāju maiņas pakalpojumus.

KP mediāciju uzsāka pēc SIA „JUNGENZ” aizvadītā gada martā saņemtā iesnieguma par sadarbības problēmām saistībā ar ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu. Proti, SIA „Dobeles namsaimnieks” uzņēmumam bija ierobežojis iespēju mainīt skaitītājus namsaimnieka apsaimniekotajās dzīvojamās mājās. Izvērtējot iesniegumu, KP secināja, ka šādā apsaimniekotāja rīcībā ir saskatāmas dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pazīmes.

Lai apsaimniekotāja radītos konkurences ierobežojumus novērstu pēc iespējas ātri, KP lēma oficiālu pārkāpuma lietu neierosināt. Tā vietā konkurences iestāde mediācijas ceļā vērsa SIA „Dobeles namsaimnieks” uzmanību uz pārkāpuma pazīmēm, kā rezultātā apsaimniekotājs izstrādāja tādus jaunus tehniskos noteikumus par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kuros ietvertie nosacījumi rada vienlīdzīgus konkurences apstākļus ūdens patēriņa skaitītāju mainītājiem.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Konkurences padome kā mediators maza apjoma un vieglu konkurences tiesību strīdu jautājumos piedalās jau kopš 2013. gada. Šāds pārkāpumu novēršanas risinājums sevi ir pierādījis kā efektīvs, lai novērstu pārkāpumu salīdzinoši īsā laika posmā un taupot visu iesaistīto pušu resursus.”