Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina iedzīvotājus aptaujā izteikt viedokli par faktoriem, kas ietekmē izvēli mainīt banku. Aptauja noris tirgus uzraudzības ietvaros, kuras mērķis ir izpētīt banku klientu mobilitāti Latvijā.

Uzraudzība sākta, jo Latvijā arvien vairāk novērojamas izmaiņas gan tirgus struktūrā, gan arī banku sniegto pakalpojumu klāstā. Bankas klientu piesaistei mēdz sasaistīt vienu pakalpojumu ar citiem, piemēram, lai saņemtu hipotekāro kredītu, klientam ir jāpārkreditē arī citas īstermiņa saistības uz konkrēto banku, kas savukārt ierobežo klientu mobilitāti izmantot citu banku pakalpojumus. Arī Eiropas Komisija atzinusi, ka banku sektora necaurspīdīguma un grūti salīdzināmo pakalpojumu specifikas dēļ ir būtiski pētīt banku klientu mobilitāti.

KP lūdz aizpildīt aptauju līdz 20. augustam, sniedzot informāciju no privātpersonu, nevis juridisku personu skatupunkta.

Aptauja ir anonīma, un visas atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. Tās aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz piecām minūtēm.

[Aptauja ir noslēgusies]

Aptauja