Jaunumi

Latvijas Konkurences padome (KP) prestižajā Global Competition Review (GCR) Rating Enforcement reitingā ceturto gadu pēc kārtas ar augsto trīs zvaigžņu vērtējumu ierindojas starp pasaules 38 vadošajām konkurences iestādēm. Šāda ilggadējā līderpozīcijas saglabāšana tik nozīmīgā pasaules līmeņa reitingā ir uzskatāma par unikālu sasniegumu Latvijas valsts pārvaldes iestāžu vidū. 

2018. gada GCR Latvijas pārskatā akcentēts, ka KP ir vismazākais budžets no visām reitingā iekļautajām konkurenci uzraugošajām iestādēm, tomēr, neskatoties uz ierobežotajiem resursiem, KP pierāda sevi kā vienu no efektīvākajām pasaulē. Par iestādes vadmotīvu nodēvēts – “Ar mazāk paveikt vairāk” (doing more with less). 

Pārskatā īpaši izcelti KP nopelni, veicinot sabiedrības izpratni par konkurences tiesību piemērošanu. “Izglītojot sabiedrību par Konkurences likuma normām un proaktīvi novēršot pārkāpumus, tiek radīta spēcīga advokatūras kultūra, kas savukārt sniedz iestādei arī iespēju ieklausīties uzņēmējdarbības vides pārstāvjos,” akcentēts GCR pārskatā. 

GCR uzskata, ka, nodrošinot papildu investīcijas resursos, KP ir potenciāls kļūt par vēl nozīmīgāku spēku Eiropas konkurences iestāžu vidū. 

Prestižais pasaules konkurences iestāžu reitings ir galvenais un vienīgais pašu konkurences iestāžu konkurētspējas un efektivitātes vērtētājs. To ik gadu publicē GCR, kas ir vadošais konkurences politikas un tiesību izdevums pasaulē. Šis ir jau 18. kvalitātes reitings, kur iestādes tiek vērtētas divu līdz piecu zvaigžņu sistēmā. Vērtējumā ņemti vērā tādi rādītāji kā iestādes lielums, budžets, personāls, atalgojuma līmenis, izmeklēto lietu skaits, sarežģītība un ilgums, piemēroto sodu apmērs, uzņēmumu apvienošanās uzraudzības jautājumi, konkurences kultūras veicināšanas pasākumu īpatsvars iestādes darbā, iestādes rīcībspēja u.c.

Pašlaik pasaulē konkurences uzraudzības iestādes kopumā ir vairāk nekā 140 valstīs, bet no tām tikai 38 iekļuvušas GCR reitingā.