Jaunumi

2007. gada 14. februārī Konkurences padome (KP) konstatēja aizliegtu vienošanos Latvijas Arhitektu savienības (LAS) darbībās.

Pēc arhitektūras pakalpojumu tirgus uzraudzības veikšanas KP konstatēja aizliegtu vienošanos LAS nolikumā par projektētāju darba un pakalpojumu apmaksu celtniecībā un ētikas kodeksā. Tā, piemēram, minētais nolikums nosaka minimālo cenu par arhitekta darba stundu, kas valsts vai pašvaldību pasūtījuma gadījumā uzskatāma par konkrēto cenu par pakalpojumu.

Vienlaikus LAS Arhitekta ētikas kodeksa 2.4. punkts paredz, ka: „Arhitektu savstarpējās sāncensības vienīgais kritērijs ir darba kvalitāte. Arhitekts nedrīkst tiešā vai netiešā veidā konkurēt ar saviem amata brāļiem, samazinot honorāru vai ar citiem negodīgiem paņēmieniem”. Izrietoši, arhitektam tiek aizliegts konkurēt ar cenu un darba efektivitāti jeb rentabilitāti.

KP savā lēmumā secina, ka atsevišķi LAS darbību regulējošie punkti ir uzņēmumu apvienības lēmumi, kuri var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm un kuru mērķis ir konkurences kavēšana, ierobežošana un deformēšana.

Lai novērstu pārkāpumu, KP nolēma LAS uzlikt tiesisko pienākumu – 10 dienu laikā nodrošināt korekcijas savienības interneta mājas lapas Arhitekta ētikas kodeksā.

Tā kā KP līdz šim nav pieņēmusi lēmumus par apvienību lēmumu neatbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.pantam vai Konkurences likuma normām, turklāt  LAS savu pārkāpumu ir atzinusi un novērsusi līdz lēmuma pieņemšanas brīdim, KP nolēma LAS naudas sodu nepiemērot.

Vienlaikus ar šo lēmumu KP uzsver, ka liberālo profesiju jomā tirgus dalībnieku apvienību lēmumi, kuri satur Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Konkurences likuma pārkāpuma pazīmes, ir aizliegti. 

KP lēmums