Jaunumi

2007. gada 25. aprīlī Konkurences padome (KP) konstatēja aizliegtu vienošanos  Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) darbībā.

Tirgus uzraudzības ietvaros KP konstatēja, ka LBS kongresā pieņēmusi lēmumus par minimālajām būvinženieru-konsultantu vienas darba stundas samaksas likmēm. Šāda vienošanās ir aizliegta ar Konkurences likumu, tā mazina būvinženieru savstarpējo konkurenci un to klientu iespējas par pakalpojumiem maksāt lētāk.

KP lēmumā norāda, ka savienības pieņemto lēmumu mērķis ir konkurences ierobežošana, kavēšana un deformēšana gan Konkurences likuma, gan Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma kontekstā.

Tā kā šis ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad Latvijā konstatēts liberālo profesiju asociācijas pārkāpums, turklāt LBS savu vainu pārkāpumā atzina un novērsa vēl pirms KP lēmuma pieņemšanas, KP lēma LBS naudas sodu nepiemērot.

Latvijā pirmais lēmums par liberālo profesiju asociāciju pārkāpumiem tika pieņemts neilgi pirms lēmuma pieņemšanas šajā lietā – 2007. gada 14. februārī –, tāpēc LBS nebija iespējas ar to iepazīties agrāk.

 KP lēmums