Jaunumi

13.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot sodu Latvijas Atslēgmeistaru brālībai par savstarpējās konkurences ierobežošanu, izstrādājot vienotu ieteicamo cenu lapu.

Ieteicamo cenu noteikšana ierobežo konkurenci starp biedrības biedriem pat tad, ja šīs cenas tiešā veidā netiek piemērotas, jo tiek ievērojami samazināta neskaidrība par konkurentu iespējamajām cenām. Tādējādi var rasties situācija, kad, vadoties pēc ieteicamajām cenām, par pakalpojumu var tik prasīta lielāka samaksa, nekā konkrētais pakalpojuma sniedzējs varētu atļauties piedāvāt brīvas konkurences apstākļos.

Tā kā Latvijas Atslēgmeistaru brālība apvieno salīdzinoši nelielu daļu šīs profesijas pārstāvju, jo tajā ir mazāk nekā 30 biedri, turklāt brālības izstrādātās ieteicamās cenas nav vienmēr tikušas piemērotas, Konkurences padome par vienošanās aizlieguma pārkāpumu tai piemērojusi minimālo Konkurences likumā noteikto sodu – 500 latus.

Konkurences padome atgādina, ka asociāciju ietvaros (sanāksmēs, valdes sēdēs, kopsapulcēs utt.) nav pieļaujams apspriest jautājumus, kas saistīti ar cenu politiku, un vienoties par cenām un tarifiem, kā arī par piedāvājuma ierobežošanu.

Biedrības un profesionālās apvienības ļauj tirgus dalībniekiem celt nozares konkurētspēju, kopīgi rūpējoties par kvalifikācijas paaugstināšanu, nozares likumdošanas nepilnību novēršanu, inovāciju ieviešanu utt. Tomēr jebkurai šādai organizācijai, kas apvieno konkurentus, jāraugās, lai tās darbībā netiktu mazināta biedru savstarpējā konkurence, piemēram, vienojoties par savu darbību tirgū vai atklājot komercinformāciju.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā >>>