Jaunumi

25. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par naudas soda un tiesisko pienākumu uzlikšanu SIA “Rēzeknes autoosta”, kas ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli un pārvadātājiem pieprasījusi pārmērīgu maksu par iebraukšanu Rēzeknes autoostā. Par konkurences tiesību pārkāpumu KP piemēroja SIA “Rēzeknes autoosta” naudas sodu 4026,53 EUR apmērā.

KP pārkāpuma lietu pret SIA “Rēzeknes autoosta” uzsāka pēc SIA „Norma-A” saņemtā iesnieguma. Pasažieru pārvadātājs norādīja uz SIA “Rēzeknes autoosta” noteikto maksu par iebraukšanu autoostas teritorijā, kas ir lielāka nekā citām autoostām tuvējā reģionā, tādējādi rosinot aizdomas par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pazīmēm.

Lietas izpētes laikā KP secināja, ka SIA “Rēzeknes autoosta”, 2013. gada vasarā kļūstot par autoostas nomnieku, bez objektīva un skaidra pamatojuma iekļāvusi dažādas izmaksas pārvadātāju iebraukšanas maksas aprēķinā, tādējādi nepamatoti paaugstinot 2014. un 2015. gada maksu par iebraukšanu autoostā.

Tā, piemēram, SIA “Rēzeknes autoosta” iebraukšanas maksā bija iekļāvusi pārlieku augsto autoostas nomas maksu, kuru tai bija noteicis ar uzņēmumu saistītais autoostas īpašnieks, paredzot to kompensēt no pārvadātāju līdzekļiem. Tāpat uzņēmums bija iekļāvis arī citus nepamatotus izdevumus, piemēram, par ēkas rekonstrukciju pirms remonta darbu uzsākšanas, turklāt visu saistīto izmaksu apjomu pilnā apmērā attiecinājis uz nākamo gadu.

Izmeklēšanas laikā KP konstatēja, ka SIA “Rēzeknes autoosta” bija paļāvusies uz to, ka visas, t.sk. nepamatotās, izmaksas nosegs pārvadātāji, kuriem savukārt radušos zaudējumus kompensē no valsts budžeta līdzekļiem. Tādējādi ir pamats apgalvot, ka uzņēmuma ļaunprātīgi izmantotā tirgus vara veicinājusi neefektīvu konkrētam nolūkam paredzēto publisko resursu izmantošanu.

SIA “Rēzeknes autoosta” ir vienīgais Rēzeknes autoostas operators un ir neizbēgams darījumu partneris pasažieru pārvadātājiem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutos, kas skar Rēzeknes autoostu. Tāpēc KP secina, ka uzņēmums ļaunprātīgi izmantoja savu tirgus varu, pārvadātājiem par autoostas pakalpojumiem pieprasot nepamatoti augstu iebraukšanas maksu.

KP piemēroja SIA “Rēzeknes autoosta” naudas sodu 4026,53 EUR apmērā, kas ir 1,9% no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma.

KP ar tiesiskajiem pienākumiem uzlika nosacījumu SIA “Rēzeknes autoosta” turpmāk izvērtēt izdevumu pamatotību un atturēties no nepamatotu un pārmērīgu izmaksu iekļaušanas, aprēķinot pārvadātājiem maksu par iebraukšanu autoostā.