Jaunumi

7. decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja pretlikumīgu, vairākkārtēju darbību saskaņošanu starp biroja tehnikas apkopes un piegādes veicējiem SIA “TOMEGA” un SIA “BTK.LV”. Par apzinātu konkurences kropļošanu publisko iepirkumu procedūrās KP piemēroja SIA “TOMEGA” naudas sodu 33 268 eiro. Sakarā ar otra pārkāpuma dalībnieka likvidāciju uzņēmumam naudas sods netika piemērots.

KP uzsāka izmeklēšanu, jo iestādes rīcībā bija informācija par iespējamām saskaņotām darbībām starp vairākiem tirgus dalībniekiem, kas piedalās iepirkumu procedūrās par biroja tehnikas piegādi, apkopi, remontu un izejmateriālu piegādi. Lietas izpētes laikā KP guva apliecinājumu tam, ka konkurentu aizliegtā vienošanās jeb kartelis ir īstenots vairākos iepirkumos, tajā skaitā Kultūras ministrijas un SIA “Talsu namsaimnieks” cenu aptaujās un SIA “Rīgas satiksme” iepirkumā.

Kartelis izpaudās kā apzināta, mērķtiecīga un sistemātiska vienošanās par dalības noteikumiem iepirkumu procedūrās, kā arī par uzvarētāju tajos. Lai nodrošinātu konkrēta uzņēmuma uzvaru, uzņēmumi saskaņoja sniedzamos piedāvājumus, kā arī viens otru informēja par nepieciešamo dokumentu saturu, tajā skaitā informāciju par cenām. 

Lietas izpētē iegūtie pierādījumi norāda uz to, ka uzņēmumi iesniedza arī aizsega piedāvājumus, lai pasūtītājiem imitētu konkurenci. Īstenojot šādas darbības, tika izslēgta savstarpējā konkurence, kā arī iepirkumu procedūru rīkotāji tika maldināti un nesaņēma patiesas konkurences apstākļos veidotus pretendentu piedāvājumus.

Ņemot vērā, ka SIA “TOMEGA” sadarbojās ar KP un noslēdza izlīgumu, tādējādi atzīstot iestādes iegūtos faktus un savu iesaisti konstatētajā pārkāpumā, iestāde samazināja uzņēmumam piemēroto naudas sodu. SIA “TOMEGA” par konkurences kropļošanu valsts budžetā jāiemaksā naudas sods 33 268 eiro. KP nepiemēroja naudas sodu SIA “BTK.LV”, jo uzņēmums neilgi pirms lēmuma pieņemšanas bija likvidēts.

Pārkāpuma izpētes laikā KP novēroja, ka lietas dalībnieka SIA “RF Serviss” darbībās vērojamas iespējamas neatbilstības godīgas konkurences principiem. Lai novērstu potenciālu pārkāpumu pieļaušanu nākotnē, KP veica preventīvas pārrunas ar SIA “RF Serviss”, kuru laikā uzņēmumam bez naudas soda piemērošanas tika izteikts brīdinājums. Ja tirgus dalībnieks par līdzīgām darbībām atkārtoti nonāks KP redzeslokā, iestāde to uzskatīs par recidīvu un būs tiesīga ierosināt pārkāpuma lietu.

KP norāda, ka karteļi ir smagākais konkurences tiesību pārkāpums, kuru rezultātā preču un pakalpojumu cenas tiek noteiktas nevis individuāli, bet uzņēmumiem sarunājot tiem izdevīgos cenu līmeņus, ko piedāvāt pircējam. Tāpat iestāde atgādina, ka pārkāpumā cietušās personas var prasīt kompensēt radušos zaudējumus, vēršoties pie pārkāpēja vai Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

KP pieņemtais lēmums un tā pielikums