Jaunumi

Konkurences padome (KP) atgādina, ka joprojām izplatītā konkurenci ierobežojošu nosacījumu iekļaušana publisko iepirkumu nolikumos liedz pasūtītājiem saņemt saimnieciski izdevīgāko un konkurētspējīgāko piedāvājumu, tādējādi radot neefektīvu publisko resursu izlietošanu. Ja iepirkumu pretendenti nolikumos konstatē konkurenci ierobežojošas normas, ir svarīga to ātra un aktīva rīcība.

KP, atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju par iespējamiem konkurences ierobežojumiem Jūrmalas domes iepirkumā par pilsētas tūrisma mājas lapas apkalpošanu, norāda, ka pasūtītājiem ir īpaša atbildība par efektīvu līdzekļu izlietojumu, tāpēc iepirkumu nolikumos ietvertajām prasībām ir jābūt tādām, kas nodrošina pēc iespējas vairāku pretendentu dalību. Tāpēc KP aicina pasūtītājus rūpīgi izvērtēt, vai to izvirzītās prasības iepirkumos neierobežo konkurenci, t.sk. nepadarot dalību konkursā atkarīgu no kāda pretendenta iespējamas vēlmes liegt konkurentiem iesniegt savus piedāvājumus.

Savukārt gadījumos, kad potenciālie pretendenti saskaras ar nepamatotām prasībām publisko iepirkumu nolikumos, ir svarīgi rīkoties pēc iespējas ātri un aktīvi. Šādos gadījumos KP aicina nekavējoties, vēl iepirkuma procedūras laikā, vērsties Iepirkumu uzraudzības birojā, kas neatbilstību gadījumā ir tiesīgs uzdot pārtraukt iepirkuma procedūru.

Jānorāda, ka KP bieži saņem informāciju no uzņēmējiem, ka iepirkumu nolikumos ir iestrādāti šķēršļi plašākam pretendentu lokam iesniegt savus piedāvājumus. Šādos gadījumos KP vēršas pie pasūtītāja, atgādinot, kādi nosacījumi tam ir jāievēro, lai iepirkums sasniegtu savu mērķi – konkurētspējīgu preču vai pakalpojumu iegādi.

Vienlaikus KP atgādina, ka pasūtītāja atbildība ir domāt ilgtermiņā, kā uzlabojumus vai izmaiņas pamatproduktā, par kuriem nākotnē var tikt rīkoti atkārtoti iepirkumi, nepadarīt atkarīgus no produkta izstrādātāja garantijas noteikumiem vai citiem ierobežojošiem nosacījumiem.