Jaunumi

Šodien, 1. novembrī, stājas spēkā grozījumi Konkurences likumā un Civilprocesa likumā, ar ko turpmāk ir atvieglota konkurences tiesību pārkāpumā radīto zaudējumu kompensācijas pieprasīšana. Tādējādi Latvija ir pilnībā ieviesusi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par konkurences pārkāpumos radīto zaudējumu atlīdzību.

Jebkura persona – gan patērētāji, gan uzņēmumi –, kas cietuši zaudējumus konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, ir tiesīgi prasīt no pārkāpējiem šo zaudējumu atlīdzināšanu. Pieņemtie grozījumi Konkurences likumā un Civilprocesa likumā turpmāk paredz vienkāršotu un efektīvu mehānismu, kā cietušie varēs lūgt uzņēmumiem, kurus Konkurences padome ir sodījusi par konkurences tiesību normu pārkāpšanu, kompensēt to rīcības dēļ radītos zaudējumus.

Zaudējumu atlīdzību iespējams pieprasīt, vēršoties Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Grozījumi paredz, ka pārkāpums, kas konstatēts ar spēkā stājušos Konkurences padomes lēmumu vai ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, no jauna nav jāpierāda, tādējādi būtiski atvieglojot iespēju cietušajiem pierādīt konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Šis ir jauns, nozīmīgs solis konkurences tiesību piemērošanā, pārkāpumos cietušo aizsardzībā un pārkāpēju disciplinēšanā. Tajā pašā laikā zaudējumu atlīdzības normas īstenošana praksē ir atkarīga tikai no cietušo patērētāju un uzņēmēju rīcības, īpaši ņemot vērā, ka tagad ir pieejams skaidrs mehānisms zaudējumu kompensēšanai. Un jo aktīvāki būs cietušie, jo mazāka būs  potenciālo pārkāpēju vēlme iesaistīties konkurences tiesību pārkāpumā. Tāpēc aicinu - izmantojiet šo mehānismu!”