Jaunumi

Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību 23. maijā plkst. 11.00 aicina uzņēmējus un valsts un pašvaldības iestāžu publisko iepirkumu speciālistus piedalīties izglītojošā semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību”.

Semināru mērķis ir izglītot divas mērķa grupas – valsts un pašvaldību pārstāvjus, kuru ikdienas darbība ir saistīta ar iepirkumu jomu, un uzņēmējus. KP sadarbībā ar KNAB un IUB valsts un pašvaldību iepirkumu rīkotājiem ļaus palielināt savas zināšanas par iepirkumu jomu un tādējādi veicināt darbības efektivitāti. Tikmēr uzņēmējiem – paplašināt savas zināšanas par savām tiesībām, lai varētu veiksmīgi izmantot likumā atļautās sadarbības iespējas, aizstāvēt savas intereses, ja likumu pārkāpj cits uzņēmums, kā arī neriskē pārkāpt likumu nepietiekamu zināšanu dēļ.

Lai sniegtu zināšanas, kas nepieciešamas darbības un uzņēmējdarbības godīgai izaugsmei, KP, KNAB un IUB eksperti iepazīstinās ar šādiem tematiem:

Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās; Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās; Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos; Konkurences tiesības godīgai uzņēmējdarbībai; Korupcijas riski un to tiesiskās sekas publiskajos iepirkumos.

Seminārs ir bezmaksas, iepriekš piesakoties elektroniski.

Kopējā darba kārtība Darba kārtība valsts un pašvaldības pārstāvjiem Darba kārtība uzņēmējiem