Jaunumi

Trīs iestādes – Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) – 3. novembrī aicina uzņēmējus, kā arī valsts, pašvaldības iestāžu un to kapitālsabiedrību publisko iepirkumu rīkotājus piedalīties izglītojošā semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību”.

KP, KNAB un IUB no plkst. 9.00 līdz 11.00 uzņēmējus izglītos par būtiskākajiem konkurences, korupcijas un iepirkumu jautājumiem, kas ļaus klātesošajiem pilnveidot zināšanas par savām tiesībām. Iestāžu eksperti uzņēmējus iepazīstinās ar šādām tēmām:

Konkurences tiesības godīgai uzņēmējdarbībai; Korupcijas riski un to tiesiskās sekas publiskajos iepirkumos; Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās;

Savukārt valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību iepirkumu rīkotājiem no plkst. 11.00 līdz 15.00 KP, KNAB un IUB stiprinās zināšanas par iepirkumu jomu. Semināra dalībniekus iestāžu eksperti izglītos par:

Karteļu pazīmēm jeb riskiem publiskajos iepirkumos; Godīgas konkurences aspektiem publisko iepirkumu procedūrās; Korupcijas izpausmes formām un riskiem publisko iepirkumu procedūrās.

Seminārs uzņēmējiem, valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību pārstāvjiem notiks Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra telpās, Svētes ielā 33, Jelgavā.

Seminārs ir bezmaksas, iepriekš piesakoties elektroniski.

Sīkāka informācija par semināriem.