Jaunumi

Četras iestādes – Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) – ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu 19. septembrī aicina uzņēmējus, kā arī valsts, pašvaldības iestāžu un to kapitālsabiedrību publisko iepirkumu rīkotājus piedalīties izglītojošā semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību”.

KP, KNAB, IUB un LIAA no plkst. 9.00 – 11.00 uzņēmējus izglītos par būtiskākajiem konkurences, korupcijas un iepirkumu jautājumiem, kas ļaus klātesošajiem pilnveidot zināšanas par savām tiesībām, kā arī iepazīstinās ar uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

Lai sniegtu zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības izaugsmei, KP, KNAB, IUB un LIAA eksperti uzņēmējus iepazīstinās ar šādām tēmām:

Konkurences tiesības godīgai uzņēmējdarbībai; Korupcijas riski un to tiesiskās sekas publiskajos iepirkumos; Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās; Biznesa inkubatoru atbalsts uzņēmējiem; Pakalpojumu iepirkumi uzņēmējiem biznesa inkubatoru darbībā; Sadarbība ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām

Savukārt valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību iepirkumu rīkotājiem no plkst. 11.00 – 14.40 KP, KNAB un IUB stiprinās auditorijas zināšanas par iepirkumu jomu. Semināra dalībniekus KP, KNAB un IUB izglītos par:

Karteļu pazīmēm jeb riskiem publiskajos iepirkumos; Godīgas konkurences aspektiem publisko iepirkumu procedūrās; Korupcijas izpausmes formām un riskiem publisko iepirkumu procedūrās.

Seminārs uzņēmējiem, valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību pārstāvjiem notiks Daugavpils pilsētas pašvaldības telpās, K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Seminārs ir bezmaksas, iepriekš piesakoties elektroniski.

Sīkāka informācija par semināriem