Jaunumi

Konkurences padome (KP) iebilst pret ieceri suņu čipēšanu uzticēt veikt Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) un neatbalsta turpmāku Zemkopības ministrijas sagatavotā likumprojekta virzību. Pēc grozījumu izvērtēšanas KP atkārtoti uzsver – nav pieļaujama valsts un pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbībā, ja privātais sektors sekmīgi nodrošina preču un pakalpojumu pieejamību.

Ministrijas piedāvātajā likumprojektā “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” paredzēts, ka līdztekus privātajam sektoram, piemēram, veterinārajām klīnikām, arī PVD būtu tiesības patērētājiem par samaksu piedāvāt veikt suņu čipēšanu. KP norāda, ka šāda valsts iesaiste uzņēmējdarbībā un mākslīgas konkurences radīšana ar administratīvajiem līdzekļiem nav nepieciešama un pieļaujama, ja tirgū pastāv sīva konkurence un uzņēmēji ir spējīgi nodrošināt patērētāju vajadzības.

Tāpat KP kritizē, ka likuma grozījumos iztrūkst skaidra izklāsta un objektīva aprēķina iecerei PVD piedāvāto suņu čipēšanas pakalpojumu piedāvāt aptuveni uz pusi lētāk, nekā to veic privātais sektors. Likumprojektā nav norādīta informācija, kāpēc tirgus bez PVD iesaistes patērētājiem nespētu nodrošināt pakalpojuma pieejamību par tiem pieejamām cenām.

Izvērtējot grozījumu anotācijā sniegto informāciju, KP secina – PVD iesaistīšanās veterinārmedicīnas tirgū, piedāvājot suņu čipēšanas maksas pakalpojumu, potenciāli radītu tirgus kropļojuma riskus un negatīvas sekas gan uzņēmējdarbības videi, gan arī ilgtermiņā patērētāju interesēm, tādējādi tā nav atbalstāma.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Valsts vai pašvaldības iestādei nav jāiesaistās konkurences cīņā ar privātajiem uzņēmējiem. Ja mēs gribam, lai Latvijā būtu spēcīga uzņēmējdarbības vide, aicinu nedeformēt konkurenci ar nepārdomātiem administratīviem lēmumiem un darbībām. Ja nebūs konkurences, nebūs arī attīstības, un ilgtermiņā cietīsim mēs visi – gan patērētāji, gan uzņēmēji, gan paši administratīvo lēmumu pieņēmēji.”


Veicinot labās prakses pieejamību un darbības caurskatāmību, Konkurences padome turpmāk piedāvās iespēju iepazīties ar būtiskākajiem viedokļiem, atzinumiem un skaidrojumiem, publicējot tos iestādes interneta vietnē www.kp.gov.lv.

Dokumenti, kas gatavoti atsevišķiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm vai pašvaldībām, var palīdzēt arī citiem interesentiem labāk izprast konkurences principu piemērošanu gan uzņēmējdarbībā, gan valsts pārvaldē.