Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi inkasācijas pakalpojumu tirgus uzraudzību, kuras ietvaros analizēja konkurences situāciju, kā arī pārbaudīja, vai Latvijas tirgū nepastāv konkurences kropļojumi, kādus šajā tirgū Lietuvā iepriekš konstatējusi Lietuvas Konkurences padome.

KP pētījuma noslēguma ziņojums (.pdf)

Lietuvas konkurences uzraugi 2012. gada nogalē secināja, ka Lietuvas drošības dienests G4S bija noslēdzis aizliegtu vienošanos ar trim lielākajām valsts bankām, Swedbank, SEB banka un DNB banka, paredzot, ka tās inkasācijas pakalpojumus iegādāsies vienīgi no G4S. Noslēgtajos līgumos nebija tieša noteikuma pirkt inkasācijas pakalpojumus tikai no G4S, bet, ja tas netiktu darīts, G4S bija tiesīgs saņemt ievērojamu kompensāciju un vienpusēji paaugstināt maksu par savu pakalpojumu.

Izvērtējot Latvijas tirgus dalībnieku darbības, KP secināja, ka tirgū nav ierobežota brīva konkurence un pakalpojumu saņēmējiem ir iespējas izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu, kā arī, ja nepieciešams, mainīt pakalpojuma sniedzēju.

Analizējot konkurences situāciju, KP arī pētīja, cik viegli ir uzsākt darbību inkasācijas pakalpojumu tirgū, kādi uzņēmumi tajā darbojas un cik spēcīga ir to konkurence.

Lai uzsāktu darbību šajā tirgū, uzņēmumiem nepieciešams saņemt licenci inkasācijas apsardzes veikšanai, kā arī jāparedz finanšu līdzekļi materiāltehniskās bāzes izveidei, īpaši apmācītu darbinieku algošanai, apdrošināšanai. Tomēr, ņemot vērā riskus, kas rodas, strādājot ar liela apjoma skaidras naudas līdzekļiem, minētās barjeras darbības uzsākšanai ir attaisnojamas un samērīgas.

Laikā no 2011. līdz 2014. gadam inkasācijas pakalpojumu sniedzēji 53,31% savu ienākumu guvuši no pakalpojumu sniegšanas bankām, bet 46,69% no citu klientu, piemēram, mazumtirgotāju apkalpošanas.

Latvijas bankām 2014. gada sākumā inkasācijas pakalpojumus sniedza septiņi uzņēmumi – AS „G4S Cash Handling Services”, SIA „Evor Inkasācija”, SIA „Eurocash1 Latvia”, AS „Citadele Banka”, SIA „Drošības Birojs”, SIA „Vital Security”, SIA „Zitars-J”. Tirgus kopumā ir augsti koncentrēts un četriem lielākajiem tā dalībniekiem kopējā tirgus daļa pārsniedz 95 %.