Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir sagatavojusi pašnovērtējuma rīku uzņēmējiem, lai tie ērtā veidā pārliecinātos, vai savas neuzmanības vai zināšanu trūkuma dēļ tie nav iesaistījušies aizliegtā vienošanā ar konkurentiem jeb kartelī, kas ir smagākais konkurences tiesību pārkāpums.

Pašnovērtējuma rīkā ir apkopotas tipiskākās situācijas, bet ne visi iespējamie piemēri, kurās uzņēmēji apzināti vai neapzināti var kļūt par karteļa dalībniekiem. Piemēram, par aizliegtu vienošanos tiek uzskatīta konkurentu saziņa par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkrētā iepirkumā, par piedāvātajām cenām iepirkumos vai lūgumu sagatavot „aizsega piedāvājumus” bez patiesas vēlmes konkurēt, jo uzņēmēji jau ir nolēmuši, kurš būs ieplānotais uzvarētājs. Tāpat aizliegtas ir uzņēmumu vienošanās par cenām, tirgus un klientu sadali u.c. nosacījumiem, par ko draud gan bargs naudas sods līdz pat 10 % no uzņēmuma iepriekšējā gada neto apgrozījuma, gan arī gadu ilgs liegums piedalīties iepirkumos.

Konkurences tiesības paredz, ka uzņēmums var tikt sodīts par aizliegtu vienošanos, kas īstenota pirms gada, pieciem vai pat desmit gadiem. Tāpēc uzņēmumus, kas apzinātu vai neapzinātu iemeslu dēļ ir iesaistījušies konkurentu aizliegtā vienošanā, KP aicina neklusēt un izmantot Iecietības programmas iespējas.

KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite-Antoņenko: „Konkurences padomes prakse vairāku gadu garumā liecina, ka karteļi ierindojami starp nozīmīgākajām Latvijas konkurences vides problēmām. Pēdējo piecu gadu laikā vien atklāti 13 karteļi, kuros iesaistīti 64 uzņēmumi un kuriem naudas sodi piemēroti vairāk nekā 3,5 miljonu eiro apmērā. Statistika runā pati par sevi, tāpēc uzņēmējiem izdevīgs glābšanas riņķis ir Iecietības programma. Programma piedāvā pirmajam ziņotājam anonimitāti no iestādes puses, kā arī pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda un lieguma piedalīties iepirkumos, savukārt uzņēmumi, kuri sadarbojas un sniedz pierādījumus izmeklēšanas gaitā, var pretendēt un naudas soda samazinājumu.”

Karteļu sekas izjūt katrs patērētājs, jo kartelis neveicina ne draudzīgākas cenas, ne produktu un pakalpojumu dažādību un kvalitāti. Tāpēc ikviens, kura rīcībā ir informācija par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem, var ziņot iestādei, rakstot iesniegumu vai izmantojot anonīmo ziņošanas formu tīmekļa vietnē. Par ziņošanas iespējām vairāk informācijas šeit: https://www.kp.gov.lv/ka-zinot-par-parkapumu.

Saite uz pašnovērtējuma rīku: https://ej.uz/parbaudiuznemumu