Jaunumi

27.jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietu, kuras ietvaros tika pārbaudīts vai Latvijas tirgū dominējošais dzelzceļa kravu pārvadātājs SIA „LDZ Cargo", nosakot tarifus dažādu veidu pārvadājumiem, neizmanto ļaunprātīgi savu tirgus varu.

Lai arī lietas ietvaros pārkāpumi SIA „LDZ Cargo" darbībās netika konstatēti, savā lēmumā KP uzsver šī uzņēmuma īpašo atbildību ar savu rīcību nekavēt un nedeformēt konkurenci – atrodoties dominējošā stāvoklī dzelzceļa pārvadājumu tirgū Latvijā SIA „LDZ Cargo" ir pienākums saviem klientiem tarifus noteikt pēc skaidri saprotamām un pamatotām metodēm.

Daļu pakalpojumu (importa un eksporta, pārvadājumus) SIA „LDZ Cargo" sniedz ierobežotas konkurences apstākļos, jo pakalpojuma saņēmējiem pārsvarā nav iespējas izvēlēties citu pārvadātāju, savukārt tranzīta pārvadājumu tirgū Latvijas uzņēmumam jākonkurē ar citu valstu pārvadātājiem.

Lietas ietvaros KP izvērtēja, vai, importa, eksporta pārvadājumiem izmantojot citādu tarifu noteikšanas un piemērošanas metodiku nekā tranzīta pārvadājumiem, dominējošā stāvoklī esošais SIA „LDZ Cargo" nepamatoti nerada netaisnīgus konkurences apstākļus saviem klientiem un neizmanto nepietiekamas konkurences apstākļus, lai gūtu papildu ienākumus.

Analizējot SIA „LDZ Cargo" tarifu izmaksu struktūru un pamatotību tranzīta pārvadājumiem un importa/eksporta pārvadājumiem, KP nekonstatēja ļaunprātības izpausmes – tarifi tirgos, kuros pastāv konkurence, būtiski neatšķiras no tarifiem tirgos, kuros konkurence ir ierobežota.

Lēmums pieejams šeit (.pdf)