Jaunumi

Nav pieļaujams, ka mazumtirgotāji līgumos ar piegādātājiem (vairumtirgotājiem) iekļauj nosacījumus, kas paredz, ka piegādātājam jāatmaksā mazumtirgotājam cenas starpība gadījumos, kad piegādātājs preces citam mazumtirgotājam pārdevis lētāk. Konkurences padome (KP) norāda, ka šāda prakse var tikt vērtēta kā aizliegta vienošanās, kas ierobežo piegādātāju rīcības brīvību, nosakot cenas, un mazina cenu konkurenci starp mazumtirgotājiem.

Līdzīgus nosacījumus uzņēmumu līgumos KP konstatējusi iestādes veikto tirgus uzraudzību laikā. Konkrētie līgumi šobrīd vairs nav spēkā, tomēr KP aicina arī pārējos tirgus dalībniekus izvērtēt savus līgumus un pārliecināties, vai tajos ietvertie nosacījumi nav pretrunā ar konkurences tiesību normām.

Prasība atmaksāt piegādes cenas starpību, ja citam mazumtirgotājam šī prece pārdota lētāk, ne vien ierobežo piegādātāju rīcības brīvību, bet arī, vienādojot piegādes cenas tirgū, mazina konkurenci starp mazumtirgotājiem un ļauj tiem viegli paredzēt konkurenta cenas.

Piegādātāji, kas nav spējuši vienoties par šādu vai pēc būtības līdzīgu prasību atcelšanu, aicināti vērties KP.

Vienlīdzīgus nosacījumus preču cenām (bet ne obligāti vienādas cenas) mazumtirgotāji no piegādātāja var pieprasīt vien gadījumos, kad konkrētais vairumtirgotājs atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū – tādā gadījumā ekonomiski nepamatotas cenu un darījuma nosacījumu atšķirības uzskatāmas par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.