Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izteikusi brīdinājumu divām Latvijas augstskolām – Latvijas Lauksaimniecības universitātei un SIA “RISEBA University” – par iespējamu piedāvājumu saskaņošanu Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā iepirkumā. Pēc brīdinājuma izteikšanas augstskolas ir apņēmušās ievērot konkurences tiesību ievērošanas programmu, lai nepieļautu līdzīgu darbību atkārtošanu nākotnē.

Šī gada augustā KP saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iesniegumu, kurā tika norādīts uz aizdomām par aizliegtu vienošanos, kas starp abām augstskolām īstenota Valsts izglītības attīstības aģentūras 2017. gadā organizētajā publiskajā iepirkumā par dažādu karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu. Pēc padziļinātas iepazīšanās ar informāciju, KP saskatīja iespējamas pazīmes tam, ka Latvijas Lauksaimniecības universitāte un SIA “RISEBA University” konkrētajā iepirkumā varētu būt saskaņojušas savus piedāvājumus.

Izvērtējot visus faktiskos apstākļus, kā arī ņemot vērā iestādes prioritizācijas stratēģiju, KP šajā gadījumā par efektīvāko veidu situācijas atrisināšanai nolēma piemērot prevencijas procedūru, t.i., KP lēma abām iestādēm izteikt brīdinājumu. Prevencijas laikā KP pārstāvji tikās ar abu augstskolu pārstāvjiem, kurus informēja par godīgas konkurences pamatprincipu ievērošanu. Prevencijas pasākuma nobeigumā pārstāvji parakstīja KP sagatavotu apliecinājumu, tādējādi apzinoties šāda pārkāpuma sekas un apņemoties nepieļaut līdzīgu situāciju atkārtošanos.

KP atgādina, ka aizliegtas vienošanās, t.sk. par dalību iepirkumos, ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, par kuru var draudēt naudas sods līdz pat 10 % apmēram no uzņēmuma iepriekšējā gada apgrozījuma. Savukārt gadījumos, ja iespējamais pārkāpums ir neliels, nav bijis atkārtots un uzņēmums apņemas to neatkārtot, kā arī iestādes resursi, kas nepieciešami pārkāpuma izmeklēšanai, var pārsniegt sabiedrības ieguvumu, KP var lemt par brīdinājuma izteikšanu, nepiemērojot naudas sodu. Šogad KP jau ir izteikusi astoņus brīdinājumus 18 personām.

Lai uzlabotu uzņēmēju un iepirkumu rīkotāju, t.sk. augstskolu, zināšanas par konkurences tiesībām un godīgu dalību iepirkumos, KP sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iepirkumu uzraudzības biroju piedāvā iespēju piedalīties semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību”. Semināru cikls šogad un nākamgad noris Latvijas lielākajās pilsētās, un nākamais pasākums plānots 3. novembrī Jelgavā.