Jaunumi

Konkurences padome (KP) pēc mobilās mamogrāfijas pakalpojuma nodrošināšanas prakses izvērtēšanas secina, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) ir veicinājis konkurentu darbību saskaņošanu, turklāt nav vērtējis valsts resursu izmantošanas efektivitāti valsts apmaksātās vēža savlaicīgas skrīninga programmas ietvaros.

KP pēc saņemtā iesnieguma par iespējamu aizliegtu vienošanos starp diviem konkurentiem – mobilās mamogrāfijas pakalpojumu sniedzējiem – izvērtēšanas konstatēja, ka vienošanās par to, kurš pakalpojumu sniedzējs un kurās apdzīvotās vietās sniegs izmeklēšanas pakalpojumus, ir īstenota pēc NVD iniciatīvas.

NVD skaidroja, ka uzņēmumu vienošanās mērķis bijis aptvert pēc iespējas plašāku pakalpojuma sniegšanas teritoriju. Tajā pašā laikā NVD nav veicis kontroli vai pēcpārbaudes pasākumus par to, vai īstenotās vienošanās mērķis ir sasniegts un devis ieguvumus pacientiem, jo dienesta rīcībā šādas informācijas neesot.

Izvērtējot apstākļus, KP secina – tā kā vienošanās bija par pakalpojuma sniegšanu, ko apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, pacientiem attiecībā uz mobilās mamogrāfijas pakalpojuma saņemšanu nav nodarīts finansiāls kaitējums. Tomēr tirgus sadales rezultātā daļai potenciālo pacientu tika ierobežota iespēja piekļūt šim pakalpojumam, vai arī tie bija pakļauti riskam saņemt ierobežotu papildpakalpojumu saturu un apjomu.

KP ieskatā nav pieļaujami, ka valsts iestādes var ignorēt godīgas konkurences pamatprincipus un mudināt konkurentus īstenot darbības, kas var rezultēties konkurences tiesību pārkāpumā. KP oficiālu pārkāpuma lietu pret abiem pakalpojuma sniedzējiem neierosināja, jo saskaņotu darbību iniciators bija NVD, kura funkcija ir kontrolēt vēža skrīninga pakalpojumu sniegšanu un nodrošināt pēc iespējas lielāku tā pieejamību pacientiem.

Tāpat KP neizpratni raisīja situācijas analīzes gaitā konstatētais, ka NVD neuzrauga, vai ar tā iniciēto vienošanos tiek sasniegti jebkādi vēža savlaicīgas skrīninga programmas plānotie mērķi un uzdevumi, tādējādi radot risku neefektīvai valsts resursu izmantošanai.

Pēc apstākļu noskaidrošanas iesaistītie uzņēmumi atzinuši, ka vienošanās darbība ir pārtraukta. Vienlaikus, pretēji KP paustajam aicinājumam NVD precizēt kvantitatīvos vai kvalitātes kritērijus, lai novērtētu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī noteikt, kāda teritoriālā aptveramība mobilās mamogrāfijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāsasniedz, NVD līdz šim ir sniedzis tikai formālu atbildi.