Jaunumi

Latvijas Konkurences padome (KP) prestižajā Global Competition Review (GCR) Rating Enforcement trešo gadu pēc kārtas ar augsto trīs zvaigžņu vērtējumu ierindojusies starp pasaules 38 vadošajām konkurences iestādēm. GCR šī gada reitingā ir paaugstinājis KP pozīcijas, vienlaikus norādot, ka “ir apbrīnojami, ka KP ir spējīga nodrošināt konkurences uzraudzību, ņemot vērā, ka tai ir mazākais budžets no visām pārskatā iekļautajām konkurences iestādēm”.

2017. gada GCR Latvijas pārskatā norādīts, ka KP bijušas nozīmīgas kompleksas pārkāpumu lietas, izteikti vairāki brīdinājumi un gūti iespaidīgi panākumi tiesvedībās. Pārskatā ir atzinīgi novērtēti arī pieņemtie grozījumi Konkurences likumā, kas būtiski modernizēja konkurences tiesību piemērošanu Latvijā, un to pozitīvie efekti bija jūtami jau 2016. gada otrajā pusē. Piemēram, pārskatā uzrunātie uzņēmēji norādījuši, ka novērtē iestādes aicinājumus ieviest konkurences tiesību ievērošanas programmu, nevis bargu mēru piemērošanu par iespējamiem pārkāpumiem. Tāpat uzrunātie avoti atzinīgi vērtējuši, ka ar KP ir viegli sastrādāties un vienmēr tiek sniegta atbilde uz interesējošo jautājumu.

GCR novērtējumā minēts, ka KP pasaules vadošo konkurences iestāžu reitingā starp 38 nacionālajām konkurences iestādēm joprojām izceļas ar vismazāko budžetu uz vienu iestādes darbinieku, kas, kā norādīts pārskatā, vājina iestādes darbību. Tādējādi KP nepieciešams ievērojams budžeta pieaugums, lai spētu noturēt un piesaistīt profesionālus darbiniekus. Vienlaikus GCR atzīst – lai gan iestāde sasniedz aizvien labākus rādītājus, tomēr “iegūt augstāku vērtējumu un kļūt par spēcīgāku konkurences tiesību uzraugu attur vienīgi iestādes nepietiekamais budžets”.

Prestižo pasaules konkurences iestāžu reitingu ik gadu publicē GCR, kas ir vadošais konkurences politikas un tiesību izdevums pasaulē. Šis ir jau 17. kvalitātes reitings, kur iestādes tiek vērtētas divu līdz piecu zvaigžņu sistēmā. Vērtējumā ņemti vērā tādi rādītāji kā iestādes lielums, budžets, personāls, izmeklēto lietu skaits, sarežģītība un ilgums, piemēroto sodu apmērs, uzņēmumu apvienošanās uzraudzības jautājumi, konkurences kultūras veicināšanas pasākumu īpatsvars iestādes darbā, iestādes rīcībspēja u.c.

Pašlaik pasaulē konkurences uzraudzības iestādes kopumā ir vairāk nekā 140 valstīs.