Jaunumi

12. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru SIA “Petrol Property” iegūst SIA “Baltijas degviela” piederošus aktīvus – divas degvielas uzpildes stacijas, kurās darbosies AS “VIADA Baltija”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA “Petrol Property” jau 2017. gadā iegādājās SIA “Baltijas Degviela” piederošu aktīvu – degvielas uzpildes staciju Brikšņu ielā 2, Jūrmalā – un nodeva to lietošanā saistītajam uzņēmumam AS “VIADA Baltija”. Šī gada 30. augustā uzņēmums informēja KP par ieceri iegādāties otru SIA “Baltijas Degviela” piederošu aktīvu – degvielas uzpildes staciju Garkalnes novada “Ziemeri”, ko turpmāk plānots nodot izmantošanā AS “VIADA Baltija”.

Darījumam KP atļauja bija nepieciešama, jo divu gadu laikā viens tirgus dalībnieks divos darījumos iegūst viena un tā paša tirgus dalībnieka aktīvus, tādējādi, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem, to uzskata par vienu apvienošanos, kas rodas dienā, kad notiek pēdējais darījums.

Abas SIA “Baltijas Degviela” piederošās degvielas uzpildes stacijas iepriekš nomāja SIA “EAST-WEST TRANSIT”, kas plašāk zināmas kā zīmola “Ziemeļu nafta” degvielas uzpildes stacijas.

Izvērtējot tirgus dalībnieku sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra degvielas vairumtirdzniecības tirgū Latvijā un mazumtirdzniecības konkrētajos tirgos, kas aptver Jūrmalu un Rīgu un tās apkārtni, kā arī neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no ietekmētajiem tirgiem. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.