Jaunumi

20. aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru UAB “Vaizga” ieguvusi izšķirošu ietekmi pār SIA “Petrol Property”. Atļauja dota, jo apvienošanās rezultātā nemazinās konkurence ietekmētajā tirgū. Vienlaikus KP ir ierosinājusi pārkāpuma lietu par savlaicīgi nepaziņotu apvienošanos.

UAB “Vaizga” ir Lietuvā reģistrēta komercsabiedrība un Latvijā komercdarbību neveic, taču uzņēmums īsteno netiešu izšķirošu ietekmi pār AS “VIADA Baltija”, kas veic degvielas mazumtirdzniecību vairākās degvielas uzpildes stacijās Latvijā. AS “VIADA Baltija” un SIA “Petrol Property” darbojas vertikāli saistītos tirgos, kas ir benzīna un dīzeļdegvielas (degvielas) mazumtirdzniecības tirgus un nekustamā īpašuma nomas tirgus.

Izvērtējot uzņēmēju sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā Latvijā nemainās benzīna un dīzeļdegvielas (degvielas) mazumtirdzniecības tirgus un nekustamā īpašuma nomas tirgus struktūra, kā arī nemazinās konkurence un neizveidojas vai nenostiprinās dominējošais stāvoklis. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļauts.

Ņemot vērā, ka darījumam nepieciešama KP atļauja un UAB “Vaizga” un SIA “Petrol Property” nebija savlaicīgi iesnieguši apvienošanās ziņojumu, KP papildus darījumu atļaujošajam lēmumam ir ierosinājusi pārkāpuma lietu par nepaziņotu apvienošanos.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.