Jaunumi

12. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS „Swedbank” pārņemt to AS „Danske Bank” Latvijas filiāles aktīvu daļu, kas attiecas uz privātpersonu apkalpošanas biznesu. KP secina, ka darījuma rezultātā konkurence netiks būtiski samazināta, kā arī neradīsies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis.

Pēc apvienošanās darījuma AS „Swedbank” pārņems šādus AS „Danske Bank” Latvijas filiāles pakalpojumus: termiņnoguldījumus, krājkontus, pieprasījuma noguldījumus, regulārā maksājuma līgumus, kredītkaršu kredītus, kredītkartes, debetkartes, ieguldījumu pakalpojumus, hipotekāros kredītus, patēriņa kredītus. Tikmēr AS „Danske Bank” Latvijas filiāle turpinās darboties Latvijā un plāno koncentrēties uz biznesa klientu, kā arī ierobežota privātpersonu skaita apkalpošanu.

Izvērtējot apvienošanos, KP konstatēja, ka konkurencei netiks nodarīts kaitējums. Proti, noguldījumu pakalpojumu tirgū un aizdevumu pakalpojumu tirgū pašlaik darbojas pietiekami daudz dalībnieku, tādējādi patērētāju izvēles iespējas netiks samazinātas. Tāpat KP paredz, ka šajos tirgos AS „Swedbank” tirgus daļa pieaugs nelielā apmērā un tirgus koncentrācija pieaugs nebūtiski. Vienlaikus KP secina, ka ietekme uz konkurenci būs nebūtiska arī ieguldījumu pakalpojumu tirgū un maksājumu karšu tirgū.