Jaunumi

26. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “Ostas Celtnieks” pastarpināti piederošai SIA “VENTGĀZE” iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “VARIANTS”. Vienlaikus par apvienošanās darījuma īstenošanu pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas konkurences iestādē KP piemēroja SIA “VENTGĀZE” naudas sodu 3500 eiro apmērā.

Izvērtējot apvienošanās ietekmi uz konkurenci, KP lēmumā secina – apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības tirgū Latvijas teritorijā.

Tā kā SIA “VENTGĀZE” un SIA “VARIANTS” apvienošanos īstenoja pirms darījuma paziņošanas KP, iestāde ar SIA “VENTGĀZE” noslēdza administratīvo līgumu, ar kuru uzņēmumam piemērots naudas sods 3500 eiro apmērā.

Saskaņā ar Konkurences likumu darījumiem, kur apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks par 35 miljoniem eiro vai apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus, ir nepieciešama KP atļauja. Tādējādi valsts var nepieļaut būtisku konkurences samazināšanos un novērst patērētājiem un citiem uzņēmumiem nelabvēlīgas izmaiņas tirgū. Ja uzņēmumi apvienojas bez KP atļaujas, valsts nevar īstenot savu pienākumu aizsargāt konkurenci tirgū, un tirgus struktūrai var tikt nodarīts neatgriezenisks kaitējums.

SIA “VENTGĀZE” galvenie darbības veidi ir nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, savukārt SIA “Ostas Celtnieks” – dažāda veida būvniecības un projektēšanas darbi. Tikmēr SIA “VARIANTS” galvenie darbības veidi ir ceļu, ietvju, ielu, laukumu un maģistrāļu būvniecība, ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecība.