Jaunumi

23.martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „Rīgas tirdzniecības osta” iegādāties 100% AS „ŽURNĀLI UN DIENA” akciju un attiecīgi iegūt tajā izšķirošu ietekmi. Šāds lēmums pieņemts, jo darījums nerada kaitējumu konkurencei nevienā no tirgiem, kuros darbojas konkrētie uzņēmumi.

Lēmumā KP norāda, ka abu uzņēmumu darbības jomas nepārklājas un to sniegtie pakalpojumi nav savstarpēji aizvietojami. Izņēmums ir nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzņēmumu vadības pakalpojumi, taču tos abi apvienošanās dalībnieki sniedz un arī turpmāk paredzējuši sniegt tikai saviem saistītajiem uzņēmumiem, un tādējādi tirgū nekonkurē.

SIA „Rīgas tirdzniecības osta” nodarbojas ar ieguldījumu veikšanu un pārvaldi  kapitālsabiedrībās un tai ir ietekme kopumā 17, bet izšķiroša ietekme 14 kapitālsabiedrībās. Galvenie SIA „Rīgas tirdzniecības osta” un tās meitasuzņēmumu darbības virzieni ir:

ostas termināļu darbība dzelzceļa kravu ekspedēšana un pārvadājumi Latvijas teritorijā elektroenerģijas sadale un tirdzniecība dzelzceļa infrastruktūras un ritošā sastāva remonts savu nekustamo īpašumu apsaimniekošana uzņēmumu vadība

AS „ŽURNĀLI UN DIENA” ir tieša un netieša izšķiroša ietekme 12 kapitālsabiedrībās. Galvenie AS „ŽURNĀLI UN DIENA” un tās meitasuzņēmumu darbības virzieni ir:

laikrakstu, žurnālu, rokasgrāmatu izdevējdarbība grāmatu izdošana un tirdzniecība reklāmas pakalpojumu sniegšana interneta mediju darbība laikrakstu, žurnālu un grāmatu iespiešana (poligrāfija) abonētās preses abonementu pārdošana un piegāde savu nekustamo īpašumu apsaimniekošana uzņēmumu vadība

Lēmums pieejams KP mājas lapā >>>