Jaunumi

20. jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut ARETI INTERNATIONAL GROUP LIMITED iegādāties SIA “Latvijas propāna gāze”. KP pieņēma atļaujošu lēmumu, jo konkurencei netiks nodarīts kaitējums.

Darījuma izvērtēšanas laikā KP konstatēja, ka ARETI INTERNATIONAL GROUP LIMITED, kas ir Kiprā reģistrēts uzņēmums, neveic saimniecisko darbību Latvijā. Tomēr ar ARETI INTERNATIONAL GROUP LIMITED ir saistīti divi uzņēmumi, kas Latvijā veic saimniecisko darbību – AS “Dinamo Rīga” un SIA “Areti Baltic Holding” – un darbojas nesaistītos tirgos.

Savukārt SIA “Latvijas propāna gāze” komercdarbību veic propāna gāzes ražošanas un gāzveida kurināmā vairumtirdzniecības tirgū, veic gāzes kā autodegvielas mazumtirdzniecību, kā arī nodrošina propāna gāzes sadali pa gāzes vadiem un propāna gāzes glabāšanu.

Ņemot vērā, ka katrs minētais uzņēmums darbojas atsevišķos tirgos, KP nekonstatēja horizontālu pārklāšanos, kā rezultātā konkurence netiek ietekmēta nevienā no tirgiem. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.